30 / 06 / 2022

Avan proje tasdik ücreti 2022! Avan proje tasdik ücreti bu yıl ne kadar oldu?

Avan proje tasdik ücreti 2022! Avan proje tasdik ücreti bu yıl ne kadar oldu?

Avan proje, hayata geçirilecek projenin ön hazırlığı yani taslağına deniliyor. Projenin ilk ve kesin olmayan hali avan proje olarak ifade ediliyor. Peki, Avan proje tasdik ücreti bu yıl ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...Avan proje aslında bir ön hazırlık olarak karşımıza çıkıyor. Genelde uygulama projelerine göre daha küçük ölçekli olan avan projeler asıl projeye genel bir bakış olarak bakılmasını sağlıyor. 

Avan proje üzerinden görüşülüp kesinleşen tasarım uygulama projesi aşamasına geçilmiş oluyor. Yürürlükte olan imar planı ve mevzuatına göre hazırlanan avan proje, uygulama projesinin yapılması için esas planların hazırlanmasına zemin hazırlıyor. Avan proje özetle fikir aşamasından sonra gelen aşama olarak biliniyor ve yapılacak olan tasarımın girişi olarak ifade ediliyor. 

Avan proje tasdik ücreti 2022! Avan proje tasdik ücreti bu yıl ne kadar oldu?

Avan proje ölçekleri 1/1000, 1/500, 1/200, 1/100 ve çok küçük konularda 1/50 olarak belirlenebiliyor. Avan projede, vaziyet planı, kat planları, çatı planı, kesitler ve görünüşler de yer alıyor. . Proje hazırlanıp belediyeye sunulduktan sonra raportör tarafından imar mavzuatına göre kontroller gerçekleştiriliyor ve herhangi bir sorun olmaz ise ruhsat aşamasındaki asıl proje işlemlerine başlanabilir.