Tapu bağış harcı 2021!

Tapu bağış harcı 2021!Gayrimenkullerin tapuları satılabildiği gibi bağış yoluyla alınabiliyor. Peki, tapu bağış harcı 2021 ne kadar? İşte tapu bağış harcı 2021...


Taşınmazlar, tapu dairesinde satış yoluyla devredilebiliyor ya da bağış yoluyla da bir başkası adına alınabiliyor. Hibe olan bağış işlemi, bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan, bir malın mülkiyeti bir başkasına adına alınabiliyor.

Tapu bağış işlemi için gerekli belgelerle tapu dairesine başvurması ve tapu bağış harcı ücreti ödenebiliyor. Peki, tapu bağış harcı 2021 ne kadar? İşlem için hangi belgeler gerekiyor? İşte tapu bağış harcı 2021...

Tapu bağış harcı 2021!

Tapu işlemleri için gerekli belgeler

-Bağışlanacak taşınmaza ait tapu senedi yoksa ada parsel numarasını gösterir belge veya malikin sözlü beyanı 

-Bağışlayanın ve bağışlananın veya temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı

-Taraflardan biri veya ikisinin temsili söz konusu ise temsile ilişkin belge

-Bağışlayanın bir bağışlananın iki adet fotoğrafı

Hibe işlemi, rücu şartı ile de yapılabiliyor. Rücu şartı ile bağış; bağışı kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi durumunda, mülkiyetin bağışı yapana geri dönebiliyor.

Tapu bağış harcı 2021!

Tapu hibe harcı 2021

2021 yılında tahsis edilebilecek tapu hibe harçları Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre açıklandı. Peki tapuda bağış harcı 2021'de ne kadar? İşte tapu hibe harcı 2021...

Tapu bağış harcı 2021!

''Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarruf! muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden binde 68,31''

Tebliğe göre, gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranında ödeme yapılıyor.

''Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarruf! muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden binde 68,31''

Tebliğe göre, gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranında ödeme yapılıyor.

Tapu ve Kadastro Harçları 2021!

İcra ve iflas harçları 2021!