01 / 07 / 2022

Tapuda tevhit harcı ne kadar?

Tapuda tevhit harcı ne kadar?

Tevhit ya da birleştirme talep üzerine yapılan bir tapu işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Tevhit işleminin gerçekleşebilmesi için tapu tevhit harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, tapuda tevhit harcı ne kadar?Tapuda tevhit harcı ne kadar?

Tevhit ya da birleştirme talep üzerine yapılan bir tapu işlemi olarak karşımıza çıkıyor.  Tevhit işlemi zıddı bir  ifraz işlemi olarak ifade ediliyor.Tapuları ayrı olan, birbirine sınırı bulunan arsa veya arazi parsellerinin tek tapu altında toplanması işlemi olarak tanımlamak da mümkün oluyor. 


Büyük bir alanda kurulacak olan bir tesis veya uygulanacak bir projeye her zaman büyük boyutta arazi veya arsa bulunamayabiliyor, böyle bir durumda bölünmüş durumdaki araziler birleştirme işlemine tabi tutularak büyük bir parsel elde edilebiliyor. Bu işlem için öncelikle tapu kadastro müdürlüğüne başvuru yapılması gerekiyor buradan ilgili belediyeye veya il idare kuruluna görüş soruluyor, eğer belediye veya il idare kurulundan onay verilirse son aşama olarak tapu sicil müdürlüğüne müracaat ediliyor ve birleştirme işlemi sonuçlandırılıyor. Acak tapuda tevhit işlemi için bazı belgeler gerekli oluyor. Tapuda tevhit işlemi için gereken belgeler aşağıda yer alıyor;


Tapuda tevhit işlemi için gerekenler..

* Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,

* Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası, tescil bildirimi ve kontrol raporu,

* Birleştirme isteminde bulunanın veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu ile temsil belgesi.

* Taşınmaz mallardan en az birinin cinsi bina ise deprem sigortası aranıyor. Tüm bu istenilen belgeler temin edildiğinde tapuda tevhit işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor. Peki, tapuda tevhit harcı ne kadar?


Tapuda tevhit harcı!

1) Tapuda birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden binde 11,38 oranında tahsil ediliyor.  


2) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden de 11,38 oranında harç oranı hesaplanıyor. 


3) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya  ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 4,55 oranında tahsil ediliyor. 


Tapuda ifraz harcı oranı nedir?


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com