Trampa işleminde tapu harcı ne kadar?

Trampa işleminde tapu harcı ne kadar?Tapuda trampa işlemlerinin gerçekleşebilmesi için gerekli belgelerin temini ve tapu harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, trampa işleminde tapu harcı ne kadar?


Trampa işleminde tapu harcı ne kadar?

Takas işlemi olarak da bilinen trampa, taşınır veya taşınmaz bir malın başka bir malla değiştirilmesi işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu işlemde ilgili malların mevcut değerlerinin eşit olma şartı aranmıyor. 


Değerler arasında eşitlik olmadığı takdirde, aradaki fark para ödenerek kapatılabiliyor. Tapu sicil müdürlüğünün trampada değerleri eşitlemek konusunda bir müdahale yetkisi bulunmuyor. 


Tapuda trampa işlemlerinin gerçekleşebilmesi için gerekli belgelerin temini ve tapu harcınn ödenmesi gerekiyor. Devlet tarafından, her yıl belirlenen tapu trampa harcı, her iki taraftan ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil ediliyor.


Tapu trampa harcı hesabı...

… ili, … mahallesi, .. ada .. parsel, .. blok …kat … numaralı bağımsız bölümün maliki Ahmet … ve tapu harcına esas beyan değeri 32.000,00 TL iken, ..ili, … mahallesi, .. ada …parsel, … blok .. kat … numaralı bağımsız bölüm maliki Nejla …ve tapu harcına esas beyan değeri 23.000,00 TL iken, adı geçen rnalikler bedel ve fark gözetmeksizin taşınmazlarını karşılıklı olarak trampa etmiş, işlem Müdürlükçe … yevmiye numarası ile ikmal edilmiştir. 


İşlemin mali yönü incelendiğinde, harç tahakkuk ve tahsilatının trampaya konu taşınmazlardan değeri yüksek olan esas alınarak değil -( 32.000*(0.0016,5*2)= 1.056) olarak değil- taşınmazların toplam değeri üzerinden (32.000,00 TL+22.000,00 TL ) 1.815,00 TL olarak sağlandığı görülmüştür.


Trampaya konu taşınmazlarda harç hesaplaması ile ilgili Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 23.0l.2012 tarih 8390 sayılı yazılarına göre " gayrimenkullerin karşılıklı olarak trampa edilmesi halinde tapu harcının bu iki gayrimenkuldan  Emlak  vergisi değeri yüksek olan esas alınarak bu değer üzerinden, bu değerden yüksek bir değer bildirilmesi halinde bildirilen değer üzerinden her iki gayrimenkul için de hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı aranılması... " gerekmektedir. 


Bu nedenle Müdürlükçe fazla tahsil edilen (1.815-1.056=759 TL) tapu harcı ilgilisine bildirilerek talebi halinde iade edilmelidir.

 

Tapu Dairesi Başkanlığınca tenkite kısmen iştirak edilmiş olup, yapılan açıklama; Trampaya konu taşınmazlarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 23.01.2012 tarih 8390 sayılı yazısı görüş yazısında, “ gayrimenkullerin karşılıklı olarak trampa edilmesi halinde tapu harcının bu iki gayrimenkulden  Emlak  vergisi değeri yüksek olan esas alınarak bu değer üzerinden, bu değerden yüksek bir değer bildirilmesi halinde bildirilen değer üzerinden her iki gayrimenkul içinde hem alıcıdan hem satıcıdan ayrı ayrı aranılması…” denildiğinden, söz konusu işlemde (32.000+32.000*(0.0016,5*2)=2.112 TL. tapu harcı tahsil edilmesi gerekmektedir.


Buna göre; … TL. eksik harcın tamamlattırılması ve benzer işlemlerde bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.


Trampa yoluyla satışlarda önalım hakkı doğar mı?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com