Tapu ifraz harcı 2021!

Tapu ifraz harcı 2021!Tapu ayırma işlemi olan ifrazın yapılması için tapuda belli oranlarda harç ödeniyor. Peki, tapu ifraz harcı 2021 ne kadar?


Tapuda ifraz işlemi, tapu belgesi üzerinde yapılabilen işlemlerden biri olan olup; tapuların ayırılması için yapılan işlem oluyor. Tapu ifrazı, tek bir parsel halinde tapuya kayıtlı olan gayrimenkullerin, birden fazla parsel şeklinde ayrılması için gerçekleşiyor. İfraz işleminden sonra parseller tapu kütüğüne ayrı ayrı kaydediliyor.

Tapu ifraz harcı 2021!

Tapu ifraz işleminin yapılabilmesi için bazı belgeler ile beraber tapu dairesine başvuru yapılması ve tapu ifraz harcının da ödenmesi gerekiyor. Peki, tapu ifraz harcı 2021 ne kadar oldu? İşte tapu ifraz harcı 2021...

Tapu ifraz harcı 2021!

Tapu ifraz harcı 2021

a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden binde 11,38

b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planlan uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 11,38

c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 4,55

Tapu ve Kadastro Harçları 2021!

Tapu ifraz harcı 2020!