Tapuda ek sayfa açılması!

Tapuda ek sayfa açılması! Tapuda ek sayfa açılması!

Tapu kütüğünde hangi durumlarda ek sayfa açılıyor? Hangi durumlarda sayfa kapatılıp, yenisi açılıyor? Tapuda ek sayfa açılması ve yeni sayfa açılması ile ilgili detaylar haberimizde...Tapuda ek sayfa açılması!

Tapu kütüğündeki sayfalar ile ilgili işlemler Tapu Sicili Tüzüğü kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda yapılıyor. Tapuda ek sayfa açılması; tapuda sayfa kapatılması ve yeni sayfa açılması ile ilgili esaslar tüzükte madde 76 ve 77'de bulunuyor.


Ek sayfa açılması                                       

Madde 76 - Bir taşınmaz malın kayıtlı olduğu kütük sayfasının bölümlerinden herhangi birisinin dolması halinde, ilgili mahalle veya köyün son kütüğünde ilk boş sayfa açılır ve sayfanın numara bölümündeki ek sayfa numarası ile karşılıklı bağlantı sağlanır.


Eklenen sayfada herhangi bir bölümün dolması halinde de yeni ek sayfa açılması mümkündür.  


Açılan ek sayfalarda taşınmaz malın yüzölçümü ve niteliği belirtilmez.


Sayfa kapatılması ve yeni sayfa açılması    

Madde 77 - Ayırma, birleştirme, taşınmaz mal kaydının terkini ve nakli durumlarında kütük sayfası kapatılır. Bunun için "Sayfa No" sütunu sol üst köşeden sağa çapraz. "Mülkiyet" sütununda maliklerden sonra gelen ilk boş satır da yatay olmak üzere kırmızı mürekkepli kalemle ve çift çizgi ile çizilir.


Beyanlar sütununda kapatılma nedeni yine kırmızı mürekkepli kalemle açıklanarak, işlemle ilgili tarih ve yevmiye numarası yazılır.


Kapatılan kütük sayfası ile birlikte varsa ek sayfalar da aynı şekilde kapatılır. 


Bir taşınmaz mala ait kütük sayfası yıpranma veya kopma gibi nedenlerle kullanılamaz veya okunamaz hale gelirse, re'sen kapatılır ve yeni sayfa açılır. 


Kapatılan sayfa ve sayfalar üzerindeki terkin edilmemiş haklar ve beyanlar, açılan yeni sayfaya kendi tarih ve yevmiye numaraları değiştirilmeden aynen nakledilir. Kapatılan sayfa üzerinde işlem yapılamaz.      

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com