Tapuda satış bedeli nasıl hesaplanır?

Tapuda satış bedeli nasıl hesaplanır? Tapuda satış bedeli nasıl hesaplanır?

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde tapu satışının gerçekleşebilmesi hem alıcının hemde satıcının belli oranlarda tapu satış bedeli ödemesi gerekiyor. Peki tapu satış bedelleri nasıl hesaplanır?
Tapuda satış bedeli nasıl hesaplanır?

2014 yılında uygulanacak Tapu ve Kadastro Harçları 'Harçlar Kanunu Genel Tebliği'nde yayımlandı. Buna göre 2014 tapu harcı oranları, alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı olmak üzere binde 20 olarak belirlendi. Yani 2014 yılında gayrimenkul alacak ve satacaklar taşınmaz bedelinin binde 20'si oranında ayrı ayrı tapu harcı masrafı ödeyecekler.


Harçlar Kanunu Genel Tebliği'nde yayınlanan listede;


Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden  devir eden ve devir alan için ayrı ayrı "Binde 20" Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.


Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.Tapuda satış değerinin eksik gösterilmesi tapu satış bedelinin eksik ödenmesi tespitinin yapılması durumunun tespiti halinde 3 kat daha fazla oranda harç talep ediliyor.Tapu satış bedeli nereye ödenir?

Tapu satış bedelleri önceden size bildirilecek tapu müdürlükleriyle anlaşmalı bankalara ödeniyor. 


Gayrimenkul alım satım harcı 2014!Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com