06 / 07 / 2022

Tarihi sit alanlarına yeni düzenleme geldi!

Tarihi sit alanlarına yeni düzenleme geldi!

Tarihi sit alanlarında bitki örtüsünü, topografyı etkileyebilecek tüm çalışmalarla ilgili yeni bir düzenleme getirildi. Bugün kü Resmi Gazete' de yayınlayanarak yürürlüğe giren düzenleme şunları getiriyor...Tarihi sitler, koruma ve kullanma koşulları ilke kararında değişikliğe gidildi. 


Bugünkü Resmi Gazete 'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Yüksek Kurulu'nun ilke kararına göre milli park alanı içinde olan tarihi sitlerde ‘uzun devreli gelişim planı’, milli park dışında kalan yerlerde ise ‘koruma bölge kurulu’ onayı olmadan hiçbir inşa çalışması, bitki örtüsü ve topografyayı etkileyebilecek hiçbir düzenleme yapılamayacak.

MİLLİ TARİH VE ASKERİ HARP TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ YERLER...

19 Nisan 1996 tarihli ve 421 sayılı milli tarih ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlar olan tarihi sitlerin koruma ve kullanma koşullarında değişikliğe gidildi.

Buna göre, milli park bulunan yerlerde uzun devreli gelişim planı, milli park bulunmayan yerlerde alanın tarihi ve kültürel değerlerini koruyan koruma amaçlı imar planları ilgili koruma bölge kurulunca uygun görülünceye kadar zorunlu altyapı uygulamaları ve kamu hizmet yapıları eklenen bölüm dışında, bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamayacak.

Bu alanları çevre düzeni planına kavuşturacak gerekli çalışmaların yapılarak hazırlanacak çevre düzeni planları için koruma bölge kurullarının uygun görüşleri alınacak. Alanın tescil tarihi öncesi doğal dengeyi bozucu yapılmış her türlü uygulamanın zaman içinde ıslahı için kamu kuruluşlarınca gerekli çalışmalar yapılacak.


ORMAN BAKANLIĞI VE BAĞ VE BAHÇECİLER ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLECEK

Bu alanlar içinde yer alan orman alanlarında Orman ve Su İşleri Bakanlığınca gerekli çalışmalar yapılabilecek. Bu alanlar içinde yer alan kamu hizmet yapıları, altyapı hizmetleri ile anıt ve şehitliklerin düzenleme ve gerekli onarımları için projeleriyle birlikte koruma bölge kurulundan izin alınması gerekecek. Önceden süregelen tarımsal faaliyet ile bağ ve bahçeciliği devam ettirilebilecek, koruma amaçlı imar planları onaylanmadan bu alanlar bu amaç dışında kesinlikle kullanılamayacak.


AA