06 / 07 / 2022

Tarihi sit koruma koşulları!

Tarihi sit koruma koşulları!

Önemli bir tarihi olayın yaşandığı ya da önemli bir tarihi olayla ilgili olan ve tarihi dönemlerden izler taşıyan bu özellikleri ile korunması gereken alanlara tarihi sit alanları deniyor. İşte, tarihi sit koruma koşulları!Tarihi sit koruma koşulları!

Koruma altında olan ve yerleşim yapılmasına izin verilmeyen, izinlerin belli kurallar dahilinde verildiği alanlara sit alanları deniyor. Bu alanlarda tarihsel kent kalıntıları yer alıyor. Tarihte yaşayan insanlar hakkında sosyo-ekonomik, mimari, kültürel ve benzeri özellikler hakkında bilgi alınmasını sağlayan alanlar olarak da ifade etmek mümkün. 


Sit alanları arkeolojik, tarihi, kentsel ve doğal sit alanları olmak üzere 4’e ayrılıyor. Arkeolojik sit alanları; tarihte yaşayan insanlar hakkında bilgilere ulaşılabilecek alanları olarak karşımıza çıkıyor. Bu insanların yaşayış tarzları, kullandıkları mimari yapılar, ekonomik ve kültürel olarak birçok özelliklerine arkeolojik sit alanlarında rastlamak mümkün.


Tarihi sit alanları; milli ve askeri tarih açısından önemli yerleşim alanları olarak biliniyor. Korunması gereken dokuları içinde barındıran alanlara tarihi sit alanı deniyor. 


Önemli bir tarihi olayın yaşandığı ya da önemli bir tarihi olayla ilgili olan ve tarihi dönemlerden izler taşıyan bu özellikleri sebebi ile doğal yapısıyla birlikte korunması gereken tarihi sit alanları olarak karşımıza çıkıyor. 


Tarihi Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları!

a) Bitki örtüsünü, topografik yapıyı, silueti bozabilecek ve tahribata yönelik hiçbir eylemde bulunulamaz.


b) Bu alanları çevre düzeni planına kavuşturacak gerekli çalışmaların yapılarak hazırlanmalı çevre düzeni planları için koruma kurullarının uygun görüşleri alınmalıdır.


c) Alanın tescil tarihi öncesi doğal dengeyi bozucu yapılmış her türlü uygulamanın zaman içinde ıslahı için ilgili kamu kuruluşlarınca gerekli çalışmalar yapılmalıdır.


d) Bu alanlar içinde yer alan orman alanlarında Orman Bakanlığınca gerekli çalışmalar yapılabilir.


e) Bu alanlar içinde yer alan anıt ve şehitliklerin düzenleme ve gerekli onarımları için projeleriyle birlikte koruma kurulundan izin alınmalıdır.


f) Önceden süregelen tarımsal faaliyet ile bağ ve bahçeciliğin devam ettirilebileceğine, bu amaç dışında kesinlikle kullanılamaz.


1. derece arkeolojik sit alanı ne demek?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com