05 / 07 / 2022

Tarım arazileri miras yolu ile bölünemeyecek!

Tarım arazileri miras yolu ile bölünemeyecek!

Meclis Genel Kurulu'nda, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının kabul edilmesiyle tarım arazileri miras yolu ile bölünemeyecek. Kanun kapsamında değerlendirmek üzere kamulaştırabilecek...Meclis Genel Kurulu'nda, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının kabul edilmesiyle tarım arazileri miras yolu ile bölünemeyecek.  Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemeyecek. Bakanlık, gerekli hallerde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilecek veya bu Kanun kapsamında değerlendirmek üzere kamulaştırabilecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, "Türkiye'nin gıda güvenliğini teminat altına almak istiyorsak tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin engellenmesi gerekmektedir" dedi.


Denge Değerleme