Tarsus Belediyesi 'nden satılık 7 konut!

Tarsus Belediyesi 'nden satılık 7 konut!Tarsus Belediye Başkanlığı Gaziler, Yeni ve M. Paşa Mahalleleri 'nde bulunan 7 konutu satmak üzere ihale düzenlediğini açıkladı. Konutların kullanım alanları 170 metrekare ile 245 metrekare arasında değişiyor


Tarsus Belediye Başkanlığı Gaziler, Yeni ve M. Paşa Mahalleleri 'nde bulunan 7 konutu satmak üzere ihale düzenlediğini açıkladı.
Kullanım alanları 170 metrekare ile 245 metrekare arasında dağılan konutların tahmini fiyatları 145 bin lira ile 200 bin lira arasında dağılırken geçici teminatların 4 bin 350 lira ile 6 bin 600 lira arasında değiştiği bildirildi.

İhale, 27 Eylül 2011 tarihinde Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Yeni Belediye Tesisleri 'ndeki belediye encümen salonunda yapılacak.

Detaylar şöyle:

TAşžINMAZMAL SATILACAKTIR
Tarsus Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda listesi çıkartılan, muhammen bedelleri ve Geçici Teminatları belirtilen 7 adet gayrimenkul (Daire) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.
2 - Taşınmazlara ait satış ihalesi aşağıdaki listede belirtilen tarih, gün ve saatte Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Yeni Belediye Tesisleri, Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
Satışı yapılacak gayrimenkullerin listesi aşağıdadır.

S.N  Mahalle  Mevki  Ada Parsel  Cinsi  M2  Bağımsız Bölüm No  Muhammen Bedel (TL)  Geçici Teminat (TL)  İhale Tarihi  İhale Saati
1  Gaziler Mah.  Altaylılar Mah. 0202 Sk. No:2  4577/1  Mesken  214  C Blok Kat:6 No:13  200.000,00  6.000,00  27/09/2011  11:00
2  Gaziler Mah  Altaylılar Mah. 0202 Sk. No:2  4577/1  Mesken  214  C Blok Kat:6 No:14  200.000,00  6.000,00  27/09/2011  11:05
3  M.Paşa Mah.  Öğrt. Mah. şžht. İsmet Akın Cad. No:3  57/9  Mesken  174  A Blok Kat:6 No:12  145.000,00  4.350,00  27/09/2011  11:10
4  Yeni Mah.  şž.Tepesi Mah. 3679 Sk. No:1  4441/10  Mesken  245  B Blok Kat:6 No:14  220.000,00  6.600,00  27/09/2011  11:15
5  Yeni Mah.  şž.Tepesi Mah. 3686 Sk. No:1  4448/7  Mesken  170  A Blok Kat:6 No:13  190.000,00  5.700,00  27/09/2011  11:20
6  Yeni Mah.  şž.Tepesi Mah. 3686 Sk. No:1  4448/7  Mesken  170  A Blok Kat:6 No:14  190.000,00  5.700,00  27/09/2011  11:25
7  Yeni Mah.  şž.Tepesi Mah. 3686 Sk. No:1  4448/7  Mesken  170  A Blok Kat:5 No:11  190.000,00  5.700,00  27/09/2011  11:30

3 - Satışı yapılacak olan Taşınmazların tahmin edilen muhammen bedelleri ve Geçici teminatları yukarıdaki listede belirtilmiş olup; İhaleye girecek isteklilerden Geçici teminatı nakit olarak yatıracak olanlar Geçici teminatlarını İhale günü saat 09:00 'a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliği Veznesine yatırması ve vezneden alınacak makbuzun teklif mektubu ile birlikte dış zarfa koymaları gerekmektedir. Banka teminat mektubu olarak verilecek geçici teminat, Banka Bölge veya Genel Müdürlükçe teyitli ve süresiz olacaktır,
4 - Bu ihale ile ilgili şartnameler (Her Bağımsız Bölüm için) 200,00-TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müd. Gelir Yöneticiliğinden temin edilebilir. Ayrıca; Bedelsiz olarak Belediye Mali Hizmetler Müd.Gelir Yöneticiliğinde incelenebilir.
İhaleye katılmak için şžartname satın alınması mecburidir.
5 - Bu ihaleye katılmak isteyenlerin;
a) Hangi Taşınmazın ihalesine katılmak istediğini belirten dilekçe,
b) Kanuni İkametgh belgesi, Nüfus cüzdan sureti,
c) İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişi adına Tarsus Belediyesine borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı,
d) şžartname alındı makbuzu,
e) Geçici teminat makbuzu, (Banka teminat mektubu alınacaksa Bölge veya Genel Müdürlükçe teyit alınacaktır)
f) İhaleye katılacak isteklinin noter tasdikli imza sirküsü,
g) İstekli adına vekleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekletnamesi ile vekleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini vermek zorunludur.
h) Teklif mektubu,
ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, (Noterden tasdikli olacak)
i) Tüzelkişi ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, Ticaret Odasına kayıt belgesiyle şirket imza sirkülerini, dernek veya vakıf ise taşınmaz mal kiralama yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kimselerin yetki belgesinin noter onaylı suretini ibraz etmek zorundadır.
6 - Faks ve posta yoluyla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.

Detaylı bilgi için tıklayın


Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com