Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 21 gayrimenkulü satışa sunuyor!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 21 gayrimenkulü satışa sunuyor!Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Muğla, Kocaeli, İzmir, Giresun, Kırkareli, Ankara, Manisa, Ardahan, Yalova, Atalya, Çanakkale, Erzurum, Ordu ve de Samsun'da yer alan gayrimenkulle ri satıyor...


T.C.


TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU


II.TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN


GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


           


GAYRİMENKUL FOTOĞRAFLARI


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ve muhammen değerleri belirtilen gayrimenkuller, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Fon’a vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde açık artırma sureti ile satışa çıkarılmıştır.


 


SATIŞA ÇIKARILAN;  


 


1. GAYRİMENKULÜN;


Dosya No : 2003/04


TAPU KAYDI : Muğla ili, Milas ilçesi, Güllük Bucağı, Kıyıkışlacık Köyü, Zeytinlikuyu Mevkii, 115 ada, 171 parselde kayıtlı 394,53  m² zeytinlik


ADRESİ: Kıyıkışlacık Köyü Zeytinlikuyu Mevkii 115 ada 171 parsel Güllük-Milas/MUĞLA


İMAR DURUMU : Güllük Belediye Başkanlığının 24.08.2012 tarih ve 1787/630 sayılı yazısı ile Parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırı dışında kaldığı bildirilmiştir.


HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz deniz manzaralı ve denize yaklaşık 100 metre mesafede dik bir yamaçta bulunmaktadır. Bölgenin turistik koylarından Havacılar Koyuna yürüme mesafesindedir. Topoğrafik olarak kademeli bir yapıya sahip olup az eğimlidir. Çevresinde Eski Liman Villaları, İasos Tatil Sitesi, Gazeteciler Sitesi gibi yazlık amaçlı kullanılan konut siteleri yer almaktadır.


MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 35.000.-TL (OtuzbeşbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 14:00-14:02        


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 14:00-14:02        


İrtibat Telefonu   : 0 212 340 23 80   www.tmsf.org.tr


 


2. GAYRİMENKULÜN;


Dosya No : 2003/04


TAPU KAYDI : Muğla ili, Milas ilçesi, Güllük Bucağı, Kıyıkışlacık Köyü, Zeytinlikuyu Mevkii, 115 ada, 224 parselde kayıtlı 401,61 m² zeytinlik


ADRESİ: Kıyıkışlacık Köyü Zeytinlikuyu Mevkii 115 ada 224 parsel Güllük-Milas/MUĞLA


İMAR DURUMU : Güllük Belediye Başkanlığının 24.08.2012 tarih ve 1787/630 sayılı yazısı ile Parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırı dışında kaldığı bildirilmiştir.


HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz deniz manzaralı ve denize yaklaşık 100 metre mesafede dik bir yamaçta bulunmaktadır. Bölgenin turistik koylarından Havacılar Koyuna yürüme mesafesindedir. Topoğrafik olarak kademeli bir yapıya sahip olup yaklaşık % 30 eğimlidir. Çevresinde Eski Liman Villaları, İasos Tatil Sitesi, Gazeteciler Sitesi gibi yazlık amaçlı kullanılan konut siteleri yer almaktadır.


MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 35.000.-TL (OtuzbeşbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 14:03-14:05        


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 14:03-14:05        


İrtibat Telefonu   : 0 212 340 23 80   www.tmsf.org.tr


 


3. GAYRİMENKULÜN;


Dosya No : 2003/04


TAPU KAYDI : Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Arslanbey Mah./Köyü, 2561 parselde kayıtlı 18.335,67 m2 arsada inşa edilen 10/660 arsa paylı, zemin+1 katlı, 52 bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken


ADRESİ: Başaran Mah.  Beyazıt Sok. Kardelen Villaları 2561 parsel 52 bağımsız bölüm Kartepe/KOCAELİ


İMAR DURUMU : Bilirkişi tarafından Kartepe Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yapılan araştırmada;  Taşınmazın 1/1000 ölçekli Arslanbey Uygulama İmar Planında Emsal:0,45, Hmax=6,50 m. yapılaşma koşullarında konut alanında kaldığı belirlenmiştir.


HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz, Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Arslanbey, Başaran Mahallesi, Beyazıt Sokak üzerindeki, Kardelen Villaları Sitesindeki, henüz inşa edilmemiş 52 bağımsız bölüm nolu Dubleks Meskendir. Kardelen Villaları Projesi 2557, 2558 ve 2561 nolu parseller üzerinde toplam 56.000 m2 alan üzerinde 161 adet villadan oluşmaktadır. 2558 nolu parsel üzerinde yer alan bağımsız bölümler tamamlanmış ve oturum başlamıştır. 2557 ve 2561 nolu parseller üzerindeki bağımsız bölümlerin ise birçoğu tamamlanmamıştır. 52 nolu bağımsız bölüm, projenin 2. Etabını oluşturan 33 adet ikiz villa tarzında projelendirilmiş toplam 66 bağımsız bölümden oluşan 2561 nolu parselde yer almaktadır. 2557 ve 2561 nolu parseller üzerinde projelendirilen bağımsız bölümlerin birçoğu henüz imal edilmemiş, bir kısmının temel kazısı yapılmış, bir kısmının temeli atılmış ve su basman seviyesinde bırakılmış, bir kısmının ise kaba inşaatı tamamlanmış, dış cephe kaplaması yapılmış, çatısı örtülmüş ve bu şekilde yarım bırakılmıştır. Site içerisinde oturan bulunmamaktadr. Site içi yollar yapılmamış, site inşaatı yarım bırakılmıştır. Taşınmazın yakın  çevresinde  Kocaeli  Üniversitesi Arslanbey Kampüsü,  TOKİ  Atakent Konutları, Taçyaprak Villaları bulunmaktadır.


MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 28.000.-TL (YirmisekizbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 14:06-14:08        


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 14:06-14:08        


İrtibat Telefonu   : 0 212 340 23 80   www.tmsf.org.tr


 


4. GAYRİMENKULÜN;


Dosya No : 2003/04


TAPU KAYDI :  İzmir  ili, Karşıyaka ilçesi, Aksoy Mah., 28 pafta, 192 ada, 24 parselde kayıtlı 952 m² Bahçeli Kargir Apartmanın 30/90 arsa paylı zemin kat 1 bağımsız bölüm numaralı meskenin 1/3 hissesi


ADRESİ: Aksoy Mah. Cemal Gürsel Caddesi No:386 Karşıyaka/İZMİR


İMAR DURUMU : Karşıyaka Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’den alınan 08.04.2013 tarih 5238 sayılı yazıda; “…. mevcutlar hizası ön bahçe mesafeli 25.00 m. bina derinliğinde inşaata uygun ayrık nizam, 8 katlı, H= 24,80 m gabarili, konut adasında kalmaktadır. Parsel üzerinde 2. Grup tescilli eski eser bulunmakta olup, her türlü inşai faaliyet öncesinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin  alınması  gerekmektedir.” denilmektedir.


HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz,  İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Aksoy Mahallesinde kain tapuda, 28 pafta, 192 ada, 24 parselde kayıtlı 952 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki "Bahçeli  kargir  apartman" nitelikli yapının zemin katındaki 30/90 arsa paylı ve 1 bağımsız bölüm numaralı “Mesken”in 1 / 3 hissesidir. Taşınmazın bulunduğu bina parsel üzerinde ortalı olarak ön cepheden yaklaşık 10.00 m,  doğu sınırından 0.90 m,  batı  sınırından  3.00 m çekme mesafeli ve arka bahçeli, zemin + 1 + 2 + 3 normal katlı betonarme bina olarak inşa edilmiştir. Yapının her bir katında tek daire bulunmaktadır. Taşınmazın onaylı mimari projesine göre; Zemin kat 1 bağımsız bölüm numaralı mesken; Salon + yemek, 1 misafir odası, mutfak, 4 oda, tuvalet, banyo, koridor, antre, 1 ön teras, 1 arka balkon bölümlerinden oluştuğu, brüt 230 m², net 205 m² kullanım alanlıdır. Mahallinde yapılan tespitlerde ise balkon ve teraslardaki büyümelerle yaklaşık 261 m² brüt ve 221 m² net kullanım alanlıdır.


MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmazın 1/3 hissesine, Satış Komisyonu tarafından 305.000.-TL (ÜçyüzbeşbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 14:09-14:11       


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 14:09-14:11        


İrtibat Telefonu   : 0 212 340 23 80   www.tmsf.org.tr


 


5. GAYRİMENKULÜN;


Dosya No : 2004/97-102


TAPU KAYDI : Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, Akse Mahallesi, 5575 ada, 16 parselde kayıtlı 478,34 m² arsanın 1007/1200 hissesi.


ADRESİ: Çayırova Mah. Ali Haydar Efendi Cd. 5205 Sk. No:34 Çayırova/ KOCAELİ


İMAR DURUMU : Çayırova Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.09.2012 tarih ve 1153/10201 sayılı yazısında Parselin 1/1000 ölçekli Gebze Revizyon Uygulama İmar Planında A4 (ayrık nizam, dört kat), TAKS:0,40(Plan notu) yapılaşma koşullarında konut alanı lejantında yer aldığı belirtilmiştir. Bilirkişice yapılan araştırmada parsel üzerindeki yapı ile ilgili herhangi bir evraka rastlanılmamıştır.


HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmazın üzerinde iki katlı yığma tarzda inşa edilmiş gecekondu tarzı, 75 m2 taban oturumlu yaklaşık toplam brüt 150 m2 kullanım alanlı ruhsatsız bir bina bulunmaktadır. Taşınmazın 193/1200 hissesi imar uygulaması sonucunda Çayırova Belediyesine geçmiş olup parselin satışa sunulan 1007/1200 hissesine düşen alan 404,41 m2’dir. Parselin 5205 Sokak’a yaklaşık 20 m. cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz Çayırova İlköğretim Okulu ile ana cadde ve çevreyoluna yakın konumdadır.


MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 312.000.-TL (ÜçyüzonikibinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 14:12-14:14       


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 14:12-14:14       


İrtibat Telefonu   : 0 212 340 23 80   www.tmsf.org.tr


 


6. GAYRİMENKULÜN;


Dosya No :  2012/7 


TAPU  KAYDI  : Giresun ili, Bulancak ilçesi, Pazarsuyu Köyü, Çerçillioğlu Mevkii 186 parselde kayıtlı 4.065,45 m2 fındık bahçesi


ADRESİ : Pazarsuyu Mah. (Köyü), Çerçilioğlu Mevkii, 186 Parsel Bulancak/ GİRESUN


İMAR DURUMU : Bulancak Belediyesinden alınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Örneğine göre; taşınmaz için imar uygulaması (parselasyon) henüz yapılmamıştır. Bilirkişi tarafından edinilen bilgiye göre, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamındaki uygulama 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine göre yapılacaktır.  İmar uygulaması kapsamında söz konusu taşınmazın; 1.700 m2’lik kısmı ‘‘Sanayi Alanı’’ imar durumu bölümünde kalmakta olup emsal:1,00 ve Hmax:6,50 m, 400 m2’lik kısmı ‘‘Konut Alanı’’ imar durumu bölümünde kalmakta olup TAKS:0,30 –KAKS:0,60, ayrık nizam 2 kat, ön bahçe çekme mesafesi 5m., komşu parsel çekme mesafesi 3m., arka bahçe mesafesi H/2=3,25 m. ve 600 m2’lik kısmı ‘‘Park Alanı’’ imar durumu bölümünde kalmakta olup bu bölüm için sadece yeşil alan olma imkanı bulunduğu ve belediye tarafından kamulaştırılacağı, taşınmazın geriye kalan 1.365 m2’lik bölümünün ise 10 m. ve 5 m. genişliğindeki yollara terk edilerek imar uygulamasının tamamlanacağı, imar uygulamasından sonra yapılaşma izni alabileceği, mevcut durumunda imar planına işlenmiş yüksek gerilim hattı, sanayi alanı ve park alanı  olarak ayrılan parseller üzerinden geçtiği bilgisi alınmıştır.  Ayrıca, yeni yapılan imar düzenlemesi ile Pazarsuyu Köyü, 3 pafta, 186 parsel olan taşınmazın Güzelyalı Mahallesi, G-40-A-09-B-1-C pafta, 865 ada, 10 parsel olduğu ancak Kadastro Müdürlüğü kayıtlarında görülen değişikliğin tapuya tescili yapılmadığından tapuda görülmediği bilgisi edinilmiştir.


HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz, Bulancak Pazarsuyu Köyü yeni adıyla Güzelyalı Mahallesi sınırları içerisinde yer almakta olup hafif eğimli bir topografik yapıya sahiptir. Tapu kaydında fındık bahçesi olarak belirtilmesine  rağmen mevcutta çayır şeklinde olup mahsul zamanlarında harman yeri olarak kullanım görmektedir. Ayrıca, taşınmaz üzerinde mahsul zamanlarında kullanıldığı anlaşılan 45-50 m2’lik alana sahip baraka tipi betornarme ev vardır. 2 oda, wc+ lavabo şeklindeki bu yapının zemin döşemeleri, kapı ve pencereleri ahşap olup duvar ve tavanları ise kireç badanalıdır. Taşınmaza ulaşım kolaylıkla sağalanabilmekte olup Giresun- Trabzon Sahil yoluna yaklaşık 450 m. mesafede olan taşınmazın etrafında eğitim kurumları, sanayi yapıları ve fındık bahçeleri vardır. Taşınmazın üzerinden yüksek gerilim hattı geçmekte olup tapu kaydında TEK lehine irtifak hakkı vardır.


MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 440.000.-TL (DörtyüzkırkbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 14:15-14:17       


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 14:15-14:17        


İrtibat Telefonu : 0 212 340 16 55  www.tmsf.org.tr


 


7. GAYRİMENKULÜN;


Dosya No :  2012/7 


TAPU  KAYDI  : Giresun ili, Piraziz ilçesi, Maden Mah., Büyük ve Küçük Eğrice Mevkii 303 ada, 54 parselde kayıtlı 28.027,96 m2 fındık bahçesi


ADRESİ : Maden Mahallesi, Büyük ve Küçük Eğrice Mevkii, 33 ada 54 parsel Piraziz/ GİRESUN


İMAR DURUMU : Piraziz Belediyesinden alınan 19.10.2012 tarih ve 1361 sayılı yazı ve eki 1/1000 ölçekli onaylı Uygulama İmar Planı Örneğine göre; taşınmaz için imar uygulaması (parselasyon) henüz yapılmadığı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamındaki uygulama 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine göre (ifraz- tevhid) yapılacağı, taşınmazın kıyı- kenar çizgisinden etkilenmediği, konu taşınmaz için imar uygulaması kapsamında max. %40 DOP kesintisi yapılacağı, İmar uygulaması kapsamında; söz konusu taşınmazın; 7.760 m2’lik kısmı ‘‘Sanayi Alanı Yönetsel İdari Tesisleri+Teşhir’’ lejandına sahip bölümde kaldığı ve Emsal:0,30 olduğu,  3.300 m2’lik kısmı ‘‘Üretim +Depolama’’ alanında kaldığı ve Emsal:0,40 olduğu, 12 m.lik imar yollarına terk edilecek alanların 4.400 m2 olduğu, imar planı sınırları dışındaki 11.700 m2’lik kısmın ise ‘‘Plansız alan’’da kaldığı, belirtilmektedir.


HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz, çok eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup üzerinde çalılar ve fındık ağaçları bulunmaktadır. Giresun-Ordu Karayolu’na cepheli olduğundan ulaşımı kolay olan taşınmaza Giresun-Ordu Karayolu üzerinden Ordu istikametine doğru yaklaşık 25 km. ilerlenilerek ulaşılabilmektedir. Taşınmazın yer aldığı bölge planlı yapılaşmaya sahip olup belediyenin sağladığı altyapı olanaklarından faydalanabilecektir. Alt yapı çalışmalarının kısmen tamamlandığı bölgede yapılaşma oranı %50 nin altında olup taşınmazın yer aldığı bölge sanayi ve depolama alanı olarak tercih edilen bir bölgedir.  Taşınmazın yakın çevresinde Pro Gıda Fındık Fabrikası, Piraziz Park Otel, Sanayi Tesisleri, Akaryakıt İstasyonları ve konutlar bulunmakta olup Piraziz İlçe Merkezi’ne 3,5 km., Bulancak İlçe Merkezi’ne 6 km., Giresun İl Merkezi’ne 24 km. ve Ordu İl Merkezi’ne 25 km. mesafededir.


MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 4.200.000.-TL (DörtmilyonİkiyüzbinTürkLirası değer takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 14:18-14:20        


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 14:18-14:20        


İrtibat Telefonu : 0 212 340 16 55  www.tmsf.org.tr


 


8. GAYRİMENKULÜN;


Dosya No :  2004/19-23 


 


TAPU  KAYDI  : Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Eskibedir Köyü, Yörükdere Mevkiinde kain, F18-B-14-D-1  pafta, 127 ada, 2 parsel sayılı, 20.733,63 m2 yüzölçümlü (eski; 32 pafta, 1288 parsel sayılı 20.630 m2) kargir yağ fabrikası ve üç adet kargir fabrika müştemilatı olan tarla


ADRESİ : D-100 Karayolu, Yörükdere mevkii, Eskibedir köyü, 5. Km. Yağsan Yağ Fabrikası, Lüleburgaz/ KIRKLARELİ


İMAR DURUMU: Bilirkişi tarafından Lüleburgaz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Taşınmazın konumlu olduğu bölge belediye sınırları dışında olup Kırklareli İl Özel İdaresi yetki sınırları içerisinde kaldığı, Kırklareli İl Özel İdaresi imar arşivinde yapılan incelemelerde, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nce onanan 04.10.1996 tarihli 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı’na göre parselin ‘‘Sanayi Alanı’’nda kaldığı ve Emsal: 0.50 yapılaşma şartlarında olduğu belirlenmiştir.


HALİHAZIR DURUMU : Taşınmaz, Eskibedir Köyü, D-100 (İstanbul-Edirne Karayolu) Karayolu üzerindeki yağ fabrikasının sadece rafine bölümü kısıtlı bir kapasite ile çalışmakta olup halihazırda tesis kiracı Yağsan Yağ Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.  tarafından kullanılmaktadır. Satışa konu fabrika içerisinde bulunan makinalar satışa dahil olmayıp söz konusu makinalar hariç olarak taşınmaz ihale edilecektir. Kuruluşundan  beri tesise bakım yapılmadığı ve tesisteki binaların fiziksel olarak yıprandığı gözlemlenmiştir. Toplam kapalı alanı, yapı kullanma  izin belgesine göre 2.580 m2 olan fabrikada, yerinde yapılan tespitlerde ise tesisin 5.032  m2 kapalı alana sahip olduğu, ilave yapılan yapılar için yasal izinler alınmadığı anlaşılmıştır. Taşınmazın çevre düzenlemesi tamamlanmış durumda olup peyzajdaki düzenlemelerin ilk günkü özelliklerini kaybettiği, bununla beraber  sahanın büyük bölümünün  kilitli parke taşı ile kaplandığı, parsel sınırlarının beton  direkler  arası  fens teli çit  ile çevrilmek suretiyle belirlendiği tespit edilmiştir. Taşınmazın yakın çevresinde Akaryakıt İstasyonu, Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi, Araç Bayileri ile Un fabrikaları yer almaktadır. Taşınmaz, Yenibedir Köyüne 1.4 km., Eskibedir Köyüne 3.9 km., TEM Bağlantı Yoluna 3.1 km., Lüleburgaz İlçe merkezine 5 km. ve TEM Otoyoluna 10 km. mesafede bulunmaktadır.


MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 1.915.000.-TL (BirmilyondokuzyüzonbeşbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 14:21-14:23        


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 14:21-14:23        


İrtibat Telefonu : 0 212 340 16 55  www.tmsf.org.tr


 


9-11. GAYRİMENKULLER;


Dosya No :  2004/11 


TAPU  KAYDI  : İzmir ili, Bayındır ilçesi, Hacı İbrahim Mahallesi, Ahmetli Deresi 567 ada, 12 parselde kayıtlı 5.982 m²,  Ahmetli Deresi 434 ada, 43  parselde kayıtlı 12.000 m² ve Mersinli Dere 572 ada, 53  parselde kayıtlı 9.523 m² zeytinlik  


ADRESİ : Hacı İbrahim Mah. Ahmetli Deresi- Mersinli Dere mevkii Bayındır/İZMİR


İMAR DURUMU: Bayındır Belediyesinden alınan 16.07.2013 tarih, 1160-2963 sayılı imar durumu yazısında; Satışa konu taşınmazlar 1/ 25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Planında ‘‘ Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanlar’’ içerisinde kaldığı, söz konusu lejantın plan notu ve parsellerin yola cephesi olmadığından inşaat yapılamayacağı belirtilmiştir.


HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmazlar, zeytinlik vasıflı olup Bayındır ilçesi ile Karaağaç Köyü arasında, ilçe merkezine yaklaşık 3-4 Km. mesafededir. Taşınmazların etrafında da genellikle zeytinlikler ve boş araziler bulunmaktadır.  Taşınmazlar düzgün olmayan geometrik bir yapıya sahip olup 567 ada 12 parselin kuzey-batı cephesinden, 434 ada 43 parselin  ise güney cephesinden dere geçmektedir. Bölgede yapılaşma bulunmamaktadır. Kadostral yollar ile parsellere ulaşım sağlanmakta olup bölgede devlet sulaması ve elektrik bulunmamaktadır.


MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmazlara, Satış Komisyonu tarafından aşağıda belirtilen değerler takdir edilmiştir.


Sıra


No


Konumu


Ada- Parsel No


 


Alanı (m²) 


 


Niteliği


Muhammen


Değer (TL)


Satış Saatleri


 9


Ahmetli Deresi


567 - 12


  5.982


Zeytinlik


4.500


14:24-14:26        


10


Ahmetli Deresi


434 - 43


12.000


Zeytinlik


9.000


14:27-14:29        


11


Mersinli Dere


572 - 53


  9.523


Zeytinlik


7.650


14:30-14:32       


İHALENİN YAPILACAĞI YER VE GÜN:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    


İrtibat Telefonu : 0 212 340 16 55  www.tmsf.org.tr


 


12. GAYRİMENKULÜN;


Dosya No : 2002/03 


TAPU  KAYDI  :  Ankara   ili, Çankaya ilçesi,  Kavaklıdere Mah., 5708 ada, 62 parsel sayılı 672 m2  kargir apartman


ADRESİ : Tunus Cad. No:24 Çankaya/ANKARA


İMAR DURUMU : Bilirkişi tarafından Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yapılan incelemede; Taşınmazın “Ayrık Nizam 5 katlı Hmax=15,50 m.” yapılaşma koşullarına sahip olduğu, 04.10.1994 tarih ve 133 sayılı Yapı Ruhsatı, 25.07.1997 tarihli Yapı Kullanma izin Belgesinin bulunduğu belirtilmektedir.


HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz, 672,00 m2 yüzölçümüne sahip arsa üzerinde yer alan 2 bodrum+zemin+4 normal kattan oluşan 1994 yılında yapılmış olan binadır. Yapı girişi zemin kat seviyesinden ön cepheden Tunus Caddesi ve arka cepheden 2. Bodrum kattan sağlanmaktadır. Yapıda ofis alanları ve müştemilatı mevcuttur. Taşınmazın dış cephesi alüminyum paneller arası cam ve mermer kaplamadır. Taşınmaz 4 cepheli olup onaylı mimari projesine göre toplam brüt 2.917 m2  büyüklüktedir. Taşınmazın ısıtması projesine göre doğalgaz yakıtlı merkezi sisitem ile sağlanmaktadır.Mimari projesine göre binanın 2. bodrum katında sığınak, ısıtma odası, 1. bodrum katında sığınak, teknik merkez, depo ve soyunma odası, zemin katında bina girişi, bilgisayar odası, fotokopi odası ve çay ocağı, normal katlarda çalışma alanlarının bulunduğu, ulaşımın kolay ve alternatifli olduğu, merkezi bir konumda bulunması ve planlı yapılaşmaya sahip olan bölgenin yol, su, elektrik, doğal gaz, kanalizasyon, ulaşım vb. alt yapısı, teknik altyapısı  ve sosyal altyapısının tam olduğu belirtilmektedir.


MUHAMMEN DEĞERİ : Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 7.000.000.-TL (YedimilyonTürkLirası) değer  takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 14:33-14:35        


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 14:33-14:35        


İrtibat Telefonu   : 0 212 340 23 86   www.tmsf.org.tr


 


13. GAYRİMENKULÜN;


Dosya No : 2002/03 


TAPU  KAYDI  : Ankara  ili, Kazan ilçesi, Saray Mah., 3287 ada, 2 parsel sayılı 16.622  m2  Fabrika ve Arsası


ADRESİ : Saray Mah. 3287 ada 2 parsel Kazan/ANKARA


İMAR DURUMU : Kazan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.07.2013 tarih ve 5157 sayılı yazısında; Taşınmazın Sanayi ve Depolama Alanında kaldığı, Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 ve Hmaks: serbest yapılaşma şartlarının olduğu belirtilmiştir.


HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz, 3287 ada 16.622 m² arsa alanlı 2 nolu parselde yer alan fabrika ve tesisleridir. Kazan Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü arşivinde bulunan Ankara Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından verilen; 3.806 m² alanlı tek katlı fabrika ve 513 m² alanlı idari bina için 28.08.1996 tarih, 96/1582 sayılı ilk yapı ruhsatı, 3.086 m² alanlı tek katlı fabrika ve 513 m² alanlı idari bina için 28.07.1998 tarih, 98/1944 sayılı yenileme yapı ruhsatı, 1.005 m² alanlı ambar için 20.11.1998 tarih, 98/1955 sayılı ilk yapı ruhsatı, 3.086 m² alanlı tek katlı fabrika ve 1.005 m² alanlı ambar için 25.05.1999 tarih, 96/1045 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır. Fabrika alanının ilk yapı ruhsatında ve onaylı mimari projesinde 3.806 m2 alanlı olduğu görülmekte iken, yenileme yapı ruhsatında ve yapı kullanma izin belgesinde ise 3.086 m2 olarak yazılmıştır.


Bilirkişi tarafından yerinde yapılan tespitlerde ruhsatlarda ifade edilen idari binanın inşaa edilmediği, fabrika bölümünün ise zemin katının 1.860 m² sinin inşaa edildiği,  Ayrıca, fabrika binasının içerisinde 490 m² alanlı 1.kat inşaa edildiği tespit edilmiştir. Mevcutta fabrika bölümünün 1.katının proje dışı olarak inşaa edildiği tespit edilmiştir. Ambar bölümü ise 890 m² olarak inşaa edilmiştir.


Parsel geometrik olarak dikdörtgen bir şekle sahip olup, güneybatı, kuzeydoğu ve güneydoğu tarafları imar yolu ile çevrilidir. Parselin en dar cephesi 117 m, en geniş cephesi ise 136 m uzunluğundadır. Parselin üç tarafı beton duvar ile, ana giriş kapısının bulunduğu bölüm ise ağaçla çevrilidir. Ana giriş kapısı sürgülü demir doğramadır. Parsel içerisinde yaklaşık 7.750 m2 alan sıkılaştırılmış sanayi beton ile kaplı, ayrıca su deposu, araç park yeri ve trafo bulunmaktadır. Topoğrafik olarak az eğimli bir yapıya sahip olan taşınmazın yakın çevresinde boş arsa, inşaatı devam eden sanayi yapıları ve kuzeyinde Karayolları 4. Bölge Bakım Şefliği yer almaktadır. Bölgede alt yapılar mevcut olup, üst yapı hizmetleri kısıtlı durumdadır.


İdari Bina: Ankara Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından onaylı 11.07.1996 tarihli onaylı mimari projesine göre, betonarme + çelik konstrüksiyon tarzındaki idari bina 513 m² alanlı olup, çok amaçlı salon, bay – bayan wc, teknik büro, muhasebe, çay ocağı, ısı santrali, satın alma, pazarlama, yönetici odası, toplantı odası, dinlenme odası ve duş + wc bölümlü olarak projelendirilmiştir. Halihazırda bu bina inşaa edilmemiştir.


Fabrika Binası: Ankara Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından onaylı 11.07.1996 tarihli onaylı mimari projesine göre betonarme + çelik konstrüksiyon tarzındaki fabrika binası, 3.806 m² alanlı olup, 3.316 m² si fabrika sahası, 490 m² ise yemekhane, mutfak, personel soyunma odaları, wc, duş, depo ve ısı merkezi olarak projelendirilmiştir. Mevcutta ise fabrika zemininin 1.860 m² sinin inşaa edildiği, 1.456 m² bölümün ise açık çalışma alanı olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. 490 m² bölümün ise üst katında demir merpen ile bağlantı sağlanarak ve dolgu duvarla bölümlendirilerek, 490 m2 alan inşaa edildiği tespit edilmiştir. Bu bölüm ofisler ve wc olarak bölümlendirilmiştir. Yapının aks aralıkları 6.50 m şer olup, yapı yüksekliği ise 9.85 m, çatısı çelik makaslar üzeri alüminyum panel kaplıdır.


Binanın dış cepheleri dolgu duvar ve alüminyum panel kaplamadır. Fabrika bölümünde zeminler sıkılaştırılmış sanayi betonu, ıslak hacimlerde seramik, ofislerde ve diğer bölümlerde ise epoksi kaplıdır. Duvarlar, odalarda plastik boyalı, ıslak hacimlerde fayans kaplıdır. Fabrika giriş kapıları demir kapı, iç kapılar ahşap doğrama, pencereler ise pvc doğrama ve ısı camlıdır.  


Ambar binası:Taşınmazla ilgili olarak Belediye arşivinde Ankara Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 1.005 m² alan için verilmiş olan 20.11.1998 tarihli, 98/1955 sayılı ilave yapı ruhsatı belgesine ulaşılmıştır. Ruhsat üzerinde 05.11.1998 tarihli mimari proje tarihi yazılmış olup, bu projeye ulaşılamamıştır. Mevcutta ambar binası parselin güneybatısında yer almakta olup, bir birine bitişik 5 bölümden ibarettir. Çelik konstrüksiyon tarzında inşaa edilmiş olan yapı yerinde yapılan incelemede alanı 890 m² olarak tespit edilmiştir. Halihazırda depo olarak kullanıldığı gözlemlenen yapının çatısı ve cepheleri alüminyum panel ile kaplıdır.


Su Deposu: Parselin güneyinde etrafı alüminyum panel ile kaplı 65 m² alanlı su deposu bulunmaktadır.


Sundurma: Parselin giriş kapısının sağ önünde 162 m2 alanlı çelik profil ile inşaa edilmiş olan sundurma tarzı açık otoparak alanı mevcuttur. Su deposu ve sundurma bölümleri çevre düzenlemesi içerisinde değerlendirilmiştir. 


MUHAMMEN DEĞERİ : Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 3.250.000.-TL (ÜçmilyonikiyüzellibinTürkLirası) değer  takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 14:36-14:38        


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 14:36-14:38        


İrtibat Telefonu   : 0 212 340 23 86   www.tmsf.org.tr


 


14. GAYRİMENKULÜN;


Dosya No : 2002/03 


TAPU  KAYDI  :  İzmir ili, Urla ilçesi, Uzunkuyu Köyü, Palamutboğazı Mevkii 285 parselde kayıtlı 674 m² tarla, 286  parselde kayıtlı 6.050 m²,  287 parselde kayıtlı 3.683 m²,  288 parselde kayıtlı 4.250 m², 289 parselde kayıtlı 1.271 m², 290 parsele kayıtlı 949 m² zeytin ağaçlı tarlalar


ADRESİ : Uzunkuyu Köyü, 285,286,287,288,289 ve 290 nolu parseller Urla/İZMİR


İMAR DURUMU : Urla Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.07.2013 tarih 6596 sayılı yazısında; Taşınmazların Urla Belediyesi yetki alanı dışında kaldığı belirtilmiştir. Bilirkişi tarafından İzmir İl Özel İdare Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında kaldığı, 1/25000 ölçekli nazım imar planına göre; 5.000 m² den büyük ve yola cephesi olan tarlalarda % 5 veya 150 m²’yi geçmeyecek şekilde 2 katlı konut yapabileceği, ancak 286 nolu parselin 6.050 m² alanlı olmasına rağmen yola cephesi olmadığından, diğer parsellerin de yüzölçümleri 5.000 m²’den küçük olduğu için yapılaşma izninin olmadığı belirlenmiştir.


HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmazlar, İzmir-Çeşme Otoyoluna yaklaşık 20 m mesafede konumludur. Düzgün olmayan yamuk bir geometrik şekle sahiptirler. Taşınmazlar imar uygulaması görmemiştir. Taşınmaz uzak deniz ve doğa manzaralıdır. Taşınmazlarda elektrik, su altyapısı mevcut değildir. Taşınmazlar herhangi bir tarımsal amaçlı kullanılmamakta olup üzerlerinde yaklaşık 150 adet yağlık çeşit zeytin ağacı ve çalılıklar bulunmaktadır. Söz konusu parsellerin birbirleriyle komşu olmaları nedeniyle, bir bütün olarak tek şartname ile satılacaktır.


MUHAMMEN DEĞERİ :  Satış Komisyonu, Satışa konu 285 parsele 3.500.-TL, 286 parsele 30.000.-TL, 287 parsele 19.000.-TL, 288 parsele 21.000.-TL, 289 parsele 6.500.-TL, 290 parsele 5.000.-TL değer takdir etmiş olup parsellerin birbirileriyle komşu olmaları nedeniyle bir bütün olarak toplam 85.000 .-TL (SeksenbeşbinTürkLirası)  değer  üzerinden satışa çıkarılmıştır.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 14:39-14:41        


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 14:39-14:41        


İrtibat Telefonu   : 0 212 340 23 86   www.tmsf.org.tr


 


15. GAYRİMENKULÜN;


Dosya No : 2002/03 


TAPU  KAYDI  :  İzmir ili, Urla ilçesi, Uzunkuyu Köyü, Palamutboğazı Mevkii, 497 parsel, 4.737 m² tarla


ADRESİ : Uzunkuyu Köyü, Palamutboğazı Mevkii 497 parsel Urla/İZMİR


İMAR DURUMU : Urla Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.07.2013 tarih 6596 sayılı yazısında taşınmazın Urla Belediyesi yetki alanı dışında kaldığı belirtilmiştir. Bilirkişi tarafından İzmir İl Özel İdare Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında kaldığı, 1/25000 ölçekli nazım imar planına göre; 5.000 m² den büyük ve yola cephesi olan tarlalarda ise % 5 veya 150 m²’yi geçmeyecek şekilde 2 katlı konut yapabilmektedir. Yüzölçümü 5.000 m²’den küçük olduğu için yapılaşma izni bulunmamaktadır.


HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz İzmir-Çeşme Otoyoluna yaklaşık 20 m mesafede konumludur. Düzgün olmayan yamuk bir geometrik şekle sahiptir. İmar uygulaması görmemiştir. Taşınmaz uzak deniz ve doğa manzaralıdır. Parselde elektrik, su altyapısı mevcut değildir. Herhangi bir tarımsal amaçlı kullanılmamaktadır. Üzerinde yağlık çeşit zeytin ağacı ve çalılık bulunmaktadır.


MUHAMMEN DEĞERİ : Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 24.000.-TL (YirmidörtbinTürkLirası) değer  takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 14:42-14:44        


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 14:42-14:44        


İrtibat Telefonu   : 0 212 340 23 86   www.tmsf.org.tr


 


16. GAYRİMENKULÜN;


Dosya No : 2002/03 


TAPU  KAYDI  : İzmir ili, Çeşme ilçesi, Alaçatı Köyü, Sudeğirmeni Azmak Mevkii, 193 ada, 4 parsel 3.862,80 m2 tarla.


ADRESİ : Alaçatı Mah. 193 ada, 4 parsel Çeşme /İZMİR


İMAR DURUMU : Alaçatı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 19.07.2013 tarih ve 1980 sayılı yazıda; ‘‘193 Ada 4 Parselin 1/5000 ölçekli Alaçatı Kıyı Kesimi Koruma Revizyon Nazım İmar Planı sınırları içerisinde kaldığı” belirtilmiştir. Tespit formunda da, 1/5000 ölçekli Alaçatı Kıyı Kesimi Koruma Revizyon Nazım İmar Planı sınırları içerisinde, Üçüncü Derece Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde kaldığı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı onanmadan ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi hükümlerine göre uygulaması yapılmadan inşaat yapılamayacağı belirtilmiştir.


HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz tarla niteliğinde, tek cepheli, köşe konumlu ve beş kenarlı düzgün olmayan çokgen formdadır. Taşınmaz, Alaçatı belde merkezinin yaklaşık 3,5 km güneydoğusunda yer almakta olup, yakın çevresinde boş tarlalar, taş ocağı işletmesi, İzmir-Çeşme Otoyolu ve Port Alaçatı marina bulunmaktadır. Taşınmazın kuzey-doğu-güneydoğu cephesi yola, güneyi dereye, batısı 3742 parsele cephelidir. Hafif eğimli ve engebeli bir topoğrafik yapıya sahiptir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı gibi sınırlarını ayırt edici bir etmen (tel örgü, çit vb.) de bulunmamaktadır.


MUHAMMEN DEĞERİ : Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 230.000.-TL (İkiyüzotuzbinTürkLirası) değer  takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 14:45-14:47        


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 14:45-14:47        


İrtibat Telefonu   : 0 212 340 23 86   www.tmsf.org.tr


 


17. GAYRİMENKULÜN;


Dosya No : 2002/03 


TAPU  KAYDI  : İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Köyü, Sudeğirmeni Mevkii, 198 ada, 53 parsel 5.192,83  m2 tarla.


ADRESİ : Alaçatı Mah. 198 ada, 53 parsel Çeşme /İZMİR


İMAR DURUMU : Alaçatı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 19.07.2013 tarih ve 1980 sayılı yazıda; ‘‘198 ada 53 parselin Alaçatı Yumru Koyu Turizm Merkezi sınırları içinde kaldığı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunmadığı” belirtilmiştir.  


HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz tarla niteliğinde, tek cepheli, ara konumlu ve dik yamuk şeklinde geometrik bir şekle, hafif eğimli ve engebeli bir topoğrafik yapıya sahiptir. Taşınmaz, Alaçatı belde merkezinin yaklaşık 3,5 km güneydoğusunda yer almakta olup, yakın çevresinde boş tarlalar, taş ocağı işletmesi, İzmir-Çeşme Otoyolu ve Port Alaçatı marina bulunmaktadır. Parselin Kuzeybatı cephesi yola ve dereye, kuzey cephesi 3733 parsele, doğu cephesi ise 3731 parsele cephelidir. Yola cephesi yaklaşık 90 m. olup halihazırda parselin içinden yol geçmemektedir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı ile sınırlarını ayırt edici bir etmen (tel örgü, çit vb.) bulunmamaktadır.


MUHAMMEN DEĞERİ : Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 180.000.-TL (YüzseksenbinTürkLirası) değer  takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 14:48-14:50        


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 14:48-14:50        


İrtibat Telefonu   : 0 212 340 23 86   www.tmsf.org.tr


 


18. GAYRİMENKULÜN;


Dosya No : 2002/03 


TAPU  KAYDI  : Manisa ili, Merkez ilçesi, Örnekköy Köyü, Pilavtepe mevkii, 247 parsel, 6.000 m2 yüzölçümlü, 248 parsel, 29.750 m2 yüzölçümlü, 249 parsel 23.300 m2 yüzölçümlü, 256 parsel 2.900 m2 yüzölçümlü, 257 parsel 22.500 m2 yüzölçümlü, 259 parsel 32.900 m2 tarlalar


ADRESİ : Örnekköy Köyü Pilavtepe Mevkii 247, 248, 249, 256, 257 ve 259 parseller Merkez/MANİSA


İMAR DURUMU :  Manisa İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; taşınmazların yer aldığı Örnekköy Köyüne ait yerleşik alan sınırları belirlenmemiştir. Parsellerin üzerinde ruhsatlı bir yapı ve parsellere ait mevzi imar planı bulunmamaktadır. Parseller Plansız Alanlar Yönetmeliğine tabidir.


HALİHAZIR DURUMU : Taşınmazların tamamı eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Taşınmazların belirli bir geometrik şekilleri bulunmamaktadır. Taşınmazlarda sadece 249 parselin kadastral yola 200 m cephesi mevcut olup, diğer parsellerin yola cepheleri yoktur. Taşınmazların sınırları belli değildir. Satışa konu parseller Manisa-Turgutlu karayolunun güneyinde yer almaktadır. Çevresinde tarımsal amaçlı kullanılan araziler yer almaktadır. Taşınmazlar birbirine btişik olup birlikte satışa çıkarılmıştır.


MUHAMMEN DEĞERİ :Satışa konu 247 parsele 6.000.-TL, 248 parsele 35.700.-TL,  249 parsele 27.960.-TL, 256 parsele 4.930.-TL,  257 parsele 27.000.-TL, 259 parsel 39.480.-TL olmak üzere Satış Komisyonu tarafından taşınmazların tamamına 141.070.-TL (YüzkırkbirbinyetmişTürkLirası) değer takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 14:51-14:53        


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 14:51-14:53        


İrtibat Telefonu   : 0 212 340 23 86   www.tmsf.org.tr


 


19. GAYRİMENKULÜN;


Dosya No : 2002/03 


TAPU  KAYDI : Manisa ili, Merkez ilçesi, Örnekköy Köyü, Pilavtepe mevkii, 265 parsel 11.400 m2 bağ


ADRESİ : Örnekköy Köyü Pilavtepe Mevkii 265 parsel Merkez /MANİSA


İMAR DURUMU : Manisa İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Satışa konu taşınmazın yer aldığı Örnekköy Köyüne ait yerleşik alan sınırları belirlenmemiştir. Parselin üzerinde ruhsatlı bir yapı ve parsele ait mevzi imar planı bulunmamaktadır. Parsel Plansız Alanlar Yönetmeliğine tabidir.


HALİHAZIR DURUMU : Taşınmaz eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Taşınmazın sınırı belli değildir. Taşınmaz Manisa-Turgutlu karayolunun güneyinde yer almakta olup, çevresinde tarımsal amaçlı kullanılan araziler bulunmaktadır.


MUHAMMEN DEĞERİ : Satışa konu taşınmaza Satış Komisyonu tarafından 14.820.-TL (OndörtbinsekizyüzyirmiTürkLirası) değer  takdir edilmiştir.


 


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 14:54-14:56        


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 14:54-14:56        


İrtibat Telefonu   : 0 212 340 23 86   www.tmsf.org.tr


 


20. GAYRİMENKULÜN;


 


Dosya No : 2002/03 


TAPU  KAYDI  : Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Tuluntaş-İmar Köyü, 440 ada, 1 parsel, 653 m2 tarlanın 60/653 hissesi


ADRESİ : Tuluntaş-İmar Köyü 440 ada, 1 parsel Gölbaşı /ANKARA


İMAR DURUMU : Gölbaşı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 08.03.2013 tarih ve 2649 sayılı yazıda; 440 ada 1  parselin Ankara Valiliği tarafından 23.05.1996 tarihinde onaylanan Mevzi İmar Planına göre ‘‘Teknik Altyapı Alanı’’ olarak planlandığı, Güneykent Kentsel Gelişim Projesi 2. Etap kapsamında İmar Revizyon çalışmalarının devam ettiği belirtilmiştir.


HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu hissenin bulunduğu taşınmaz topoğrafik olarak kısmen düz, kısmen de eğimli bir yapıya sahip olup geometrik olarak dikdörtgen ve yamuk şeklindedir. Parselin üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamakta birlikte parselin yer aldığı bölgenin elektrik ve su problemi bulunmamaktadır. Taşınmazın imar planı henüz tamamlanmamıştır.


MUHAMMEN DEĞERİ : Satışa konu taşınmazın 60/653 hissesine, Satış Komisyonu tarafından 3.000.-TL (ÜçbinTürkLirası) değer  takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 14:57-14:59        


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 14:57-14:59        


İrtibat Telefonu   : 0 212 340 23 86   www.tmsf.org.tr


 


21. GAYRİMENKULÜN;


Dosya No : 2002/03 


TAPU  KAYDI  : Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Tuluntaş-İmar Köyü, 441 ada, 1 parsel, 5.392 m2 tarlanın 221/2400 hissesi


ADRESİ : Tuluntaş-İmar Köyü 441 ada, 1 parsel Gölbaşı /ANKARA


İMAR DURUMU : Gölbaşı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 08.03.2013 tarih ve 2649 sayılı yazıda; 441 ada 1  parselin Ankara Valiliği tarafından 23.05.1996 tarihinde onaylanan Mevzi İmar Planına göre ‘‘Teknik Altyapı Alanı’’ olarak planlandığı, Güneykent Kentsel Gelişim Projesi 2. Etap kapsamında İmar Revizyon çalışmalarının devam ettiği belirtilmiştir.


HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu hissenin bulunduğu parsel topoğrafik olarak kısmen düz, kısmen de eğimli bir yapıya sahip olup geometrik olarak dikdörtgen ve yamuk şeklindedir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapılaşma yoktur. Taşınmazın yer aldığı bölgenin elektrik ve su problemi bulunmamaktadır. Taşınmazın imar planı henüz tamamlanmamıştır.


MUHAMMEN DEĞERİ : Satışa konu taşınmazın 221/2400 hissesine, Satış Komisyonu tarafından 30.000.-TL (OtuzbinTürkLirası) değer  takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 15:00-15:02        


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 15:00-15:02        


İrtibat Telefonu   : 0 212 340 23 86   www.tmsf.org.tr


 


                                                                                                           22. GAYRİMENKULÜN;


Dosya No : 2001/02


TAPU KAYDI : İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Paşabahçe Mah., Paşabahçe-Polonezköy Yolu Sokağı 238 ada, 1 parselde kayıtlı  965.120 m2 yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği Kargir Ahırı ve 1 adet Spor Kulübü olan Kargir Köşk ve 125 adet A tipi, 96 adet B tipi, 180 adet C tipi konut ve 1 adet Süpermarket ile Natamam 1 adet İlkokul ve Kreş, 1 adet Spor Kulüp, 1 adet Atçılık-Sera Açık Manejin, 1 adet Cami, 1 adet Sosyal Konaklama Tesisleri ve Kapalı Garajı olan Özel Orman olan ana taşınmazda bulunan C Blok bodrum+zemin+1+çatı katı olan 2464/965120 arsa paylı 123 bağımsız bölüm numaralı dubleks villa


ADRESİ: Acarlar Mahallesi  Beykoz Konakları Martı Sokak C Blok-123 (No:291) Beykoz/ İSTANBUL


İMAR DURUMU : Bilirkişi tarafından, Beykoz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Satışa konu taşınmazın bulunduğu yer İstanbul III. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.11.1995 gün ve 7755 sayılı kararı ile doğal sit ilan edilen alanda kalmaktadır. Koruma Kurulunun 05.06.1996 gün ve 8284 sayılı kararı eki 1/25000 ölçekli Sit Derecelendirme paftasında II. Derece Doğal Sit alanı olarak tanımlanan alanda kalmaktadır. Ancak, 238 ada, 1 parselle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 20.03.1989 tarihinde 04.03.1988 onanlı 1/25000 ölçekli, Beykoz ilçesi çevresi ve çevre düzeni nazım imar planı plan notlarının 2.10 maddesine göre avan ve yerleşim projesi yapıldığı, Orman Genel Müdürlüğünün 06.11.1989 tarih ve 1247 sayılı yazısıyla kesin izin verildiği ve onaylı projelerine göre 31.10.1991 tarihinde yapı ruhsatı verildiği dosyasından anlaşılmaktadır. Ruhsat ve proje eklerine uygun olarak tamamlanan inşaatlara yapı kullanma izni verilmiştir.  Beykoz Belediyesince verilmiş yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi mevcuttur. Buna göre, 31.10.1996 tarih 3000837 sayılı Yenileme Yapı Ruhsatı C-123 tipi villa 399,09 m2 konut, 127 m2 ortak mahal toplam 526,09 m2 yüzölçüm için düzenlemiştir. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 20.03.1989 tarihinde 04.03.1988 onanlı 1/25000 ölçekli, Beykoz ilçesi çevresi ve çevre düzeni nazım imar planı plan notlarının 2.10 maddesine göre avan ve yerleşim projesi yapıldığı Orman Genel Müdürlüğünün 06.11.1989 tarih ve 1247 sayılı yazısıyla kesin izin verildiği ve onaylı projelerine göre 31.10.1991 tarihinde yapı ruhsatı verilmiştir. Ruhsat ve proje eklerine uygun olarak tamamlanan inşaatlara yapı kullanma izni verilmiştir. Beykoz Belediyesince 08.10.2002 tarih ve 1438 sayılı yenileme yapı kullanma izin belgesi, C-123 tipi villa 399,09 m2 konut, 127 m2 ortak mahal toplam 526,09 m2 yüzölçüm için düzenlemiştir.


HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmazın bulunduğu 238 ada 1  numaralı  parsel  topoğrafik  olarak  güneye  doğru  eğime  sahip,  geometrik olarak düzgün olmayan yamuk  şeklindedir.  Etrafı  duvarlar  ve  beton  direkli  kafes  tel ile  çevrilidir. Parselin giriş kapısında merkezi telefon sistemi ile kontrol edilen güvenlik binası ve güvenlik görevlileri bulunmaktadır. Parsel üzerinde inşa edilmiş A, B ve C Blok adlı bodrum, zemim, normal ve çatı katlı betonarme karkas tarzda ve beton kalıp sistemi ile inşa edilmiş 3 tip villa mevcuttur. Tapu sicilinde “Kargir Ahırı ve 1 adet Spor Kulübü olan Kargir Köşk ve 125 adet A tipi, 96 adet B tipi, 180 adet C tipi konut ve 1 adet Süpermarket ile  Natamam 1 adet İlkokul ve Kreş, 1 adet Sosyal  Kulüp, 1 adet  Atçılık-Sera Açık Manejin, 1 adet Cami, 1 adet Sosyal Konaklama Tesisleri ve  Kapalı Garajı olan Özel Orman” olarak tescillidir. 19.07.1991 tarih 2000299 sayılı onaylı projesine göre;  her bir bağımsız bloğun, garajı, ısınma odası,verandası bulunmaktadır.  Ana taşınmaz içerisinde sosyal kulüp, süpermarket, sosyal tesisler, yürüyüş alanları, gazebolar mevcuttur. Parsel sosyal donatı alanları konusunda  zengin durumdadır. Taşınmazın iç kısımlarında 5-6 m. yi bulan genişlikte yollar asfalt ile kaplıdır. Etrafındaki dış duvarlar yaklaşık 1 m. yükseklikte taş duvar ve 3 m. yüksekliğe kadar beton ve üzeri sarmaşıklı, beton üstünde yaklaşık 1 m. yükseklikte jiletli tel örgü ile çevrilidir. Villalar içten  katlar arası geçişi sağlayan merpenlere sahiptir. Dış cepheleri boyalı ve kısmen çatı katında siding kaplıdır. Giriş kapısı alüminyum doğramalıdır. Binanın işçilik kalitesi oldukça iyidir. C Tipi villalar otoparklı ve garajlı olmak üzere kendi içinde iki ayrı alt-tipe ayrılmakta ve garajı bulunmaktadır.  Taşınmazın kapısı lüks  çelik  kapıdır.  Projesinde bodrum katta salon, yatak odası ve hizmetli odası, banyosu, mutfak, girişi, kazan dairesi ve depoyu bulunduran müştemilat kısmı ve 21 m2’lik garajı bulunmakta olup brüt 225 m2 kullanım alanına sahiptir. Zemin katta antre-vestiyer,  kat holü,  oturma  odası,  wc ve ebevyn  suiti  bulunmakta  olup brüt 141 m2 kullanım alanına sahiptir. 1. normal katta ise kat holü, 3 yatak odası, banyo, wc ve oturma odası bulunmakta olup brüt 96 m2 kullanım alanına sahiptir. Ayrıca, çatı katında mutfak ve banyo bölümleri olan yatak odalı bir çatı suiti bulunmakta olup brüt 77 m2 kullanım alanına sahiptir. Brüt kullanım alanı yaklaşık bodrum kat, zemin, normal kat ve çatı katında  toplam  539  m² civarındadır. Taşınmazda kat mülkiyeti kurulmuştur.


MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 4.060.000.-TL (DörtmilyonaltmışbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 15:03-15:05        


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 15:03-15:05        


İrtibat Telefonu   : 0 212 340 16 61   www.tmsf.org.tr


 


23. GAYRİMENKULÜN;


Dosya No : 2002/02


TAPU KAYDI : Ardahan ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mah. Nuraşen Mevkii,  2 pafta, 217 ada, 2 parselde kayıtlı 414 m² tek katlı kargir ev ve arsası


ADRESİ: Yeni Mahalle Şehit Er Ömer Gökdemir Sok. No:19 Merkez/ARDAHAN


İMAR DURUMU : Ardahan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü taşınmazın Belediye mücavir alanları içerisinde ‘‘Kentsel Dönüşüm Projesi Alanı’’nda  kaldığını bildirmiştir.


HALİHAZIR DURUMU : Taşınmaz üzerinde yer alan yapı ayrık nizam kargir tarzında inşa edilmiş yaklaşık 40 yıllık  tek katlı evdir. Parsel düz bir topoğrafik yapıya sahip olup etrafı kısmen duvarla çevrilidir. 2. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Kargir ev brüt yaklaşık 105 m2 kapalı alana sahiptir. Evin dışı ince sıva kaplı olup bakımsız durumdadır. Ulaşım Kars-Ardahan Karayolu üzerinden toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile sağlanmaktadır. Yakın çevresinde ayrık nizamda inşaa edilmiş bahçeli ve benzer özelliğe sahip 1-2 katlı, genel olarak ruhsatsız eski kargir evler bulunmaktadır.


MUHAMMEN DEĞERİ:  Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 35.000.-TL (OtuzbeşbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 15:06-15:08        


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 15:06-15:08        


İrtibat Telefonu   : 0 212 340 16 61   www.tmsf.org.tr


 


                                                           24. GAYRİMENKULÜN; 


Dosya No : 2010/67


TAPU KAYDI : İzmir ili, Konak ilçesi, İsmet Kaptan Mahallesi, 1046 ada, 9 parselde kayıtlı 198,50 m2, ana taşınmaz niteliği altında dükkanı olan kargir ev.


ADRESİ  : İsmet Kaptan Mahallesi, 1369 Sok. No:45 Konak / İZMİR


İMAR DURUMU: Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 26.09.2012 tarihli imar durumu yazısına göre;  satışa konu  taşınmazn 1/1000  ölçekli Uygulama  İmar Planında “Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi (Zemin katta konut yapılamaz)”  içerisinde  kaldığı  belirlenmiştir. Plan Notlarına göre yapılaşma şartları: İnşaat nizamı: Bitişik Nizam, Kat adedi: 5 Kat,  Hmax:  15,80 metredir.  Parsel üzerindeki taşınmaza ait 08.04.1957 tarihli, 15 cilt, 45 sayfa no’lu, 31.07.1961 tarihli, 51 cilt, 10 sahife no’lu, 14.03.1962 tarihli, 6 cilt, 32 sahife  no’lu,  26.05.1964 tarihli, 14 cilt, 40 sahife no’lu, 21.05.1969 tarih, 4 cilt, 23 sahife no’lu  ile 20.01.1994 tarihli, 502 – 961 ruhsat no’lu yapı ruhsatlarının bulunduğu görülmüştür. Bilirkişi tarafından parsel üzerindeki binaya ait 20.05.1948 onay tarihli ve 16.01.1994 onay tarihli mimari projeler incelenmiştir. Projesine göre taşınmazın zemin katı 179 m², 1. katı 182 m²,  2. normal katı 182 m²' olmak üzere  toplam 543 m²   kullanım  alanına  sahip  olduğu,  fakat  yerinde  2.  normal katın kısmen inşa edildiği görülmüştür.


HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmaza ulaşım, Basmane Meydanından 1368 sokağa dönülüp, ilk sokaktan sağa, 369 sokağa dönülerek sağlanmaktadır. Taşınmaz, 1364 sokağa 3. parsel konumundadır. Taşınmaz “Bit Pazarı” olarak bilinen sokak üzerinde yer almakta olup yakın çevresinde oteller, zemin katları dükkan, üst katları büro amaçlı kullanılan binalar yer almaktadır. Bölge, Konak Belediyesi sınırları içerisinde yer almakta olup tamamlanmış alt yapıya sahiptir. Parsel dikdörtgene benzer bir geometrik şekle sahip düz ve eğimsiz bir topografik yapıya sahiptir. Parsel üzerinde yer alan bina parselin büyük bir bölümüne oturmaktadır. Parsel üzerindeki taşınmaz  metruk ve atıl durumda olup yakın  zamanda yangın geçirmiştir. Altyapı tamdır. Parsel üzerindeki yapı için cins tashihi yapılmıştır.


 MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 925.000.-TL (Dokuzyüzyirmibeşbin Türk Lirası) değer takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 15:09-15:11        


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 15:09-15:11        


İrtibat Telefonu   : 0 212 340 22 82  www.tmsf.org.tr


 


                                                             25. GAYRİMENKULÜN; 


Dosya No : 2007/46


TAPU KAYDI: Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Çukurköy köyü, Kurbanlar Mevkii, 101 ada, 45 parselde kayıtlı, 42.081,17 m² alanlı, tarlanın 14026/42080 hissesi


ADRESİ  : Kurbanlar Mevkii 101 ada 45 parsel Çukurköy- Çiftlikköy/YALOVA


İMAR DURUMU: Bilirkişi tarafından Yalova İl Özel İdaresi yetkililerinden, satışa konu taşınmazın bulunduğu Çukurköy Köyü, 101 ada, 45 parsel nolu taşınmazın 1/25.000 ölçekli imar planı notlarında; büyük bir kısmının “Tarım Alanı”, küçük bir kısmının ise “Su Toplama Havzası” lejantlarında kaldığı, % 40’a kadar tarımsal yapılara, 250 m²’ye kadar bağ evine izin verildiği bilgileri edinilmiştir.


HALİHAZIR DURUMU :  Satışa konu taşınmaz, çokgen geometrik şekilde olup eğimli topoğrafik yapıya sahiptir ve hali hazırda üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.


MUHAMMEN DEĞERİ : Satışa konu taşınmazın 14026/42080 hissesine Satış Komisyonu tarafından 210.000.-TL (İkiyüzonbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:  TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL


Birinci Satış Günü: 04/12/2013    Saat: 15:12-15:14        


İkinci Satış Günü  : 11/12/2013    Saat: 15:12-15:14        


İrtibat Telefonu : 0 212 340 22 82  www.tmsf.org.tr


 


      26. GAYRİMENKUL<