08 / 08 / 2022

Taşınmaz gösterme belgesi nedir?

Taşınmaz gösterme belgesi nedir?

Emlakçılık yönetmeliği olan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı'na göre taşınmaz ticaretinde, taşınmaz gösterme belgesinin düzenlenmesi gerekiyor. Peki, taşınmaz gösterme belgesi nasıl düzenlenir?Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı'na göre taşınmaz gösterme belgesi, alım satımına veya kiralanmasına aracılık edilen taşınmazın alıcı veya kiracıya gösterilmesi hizmeti, her bir taşınmaz için ayrı ayrı taşınmaz gösterme belgesi düzenlenmek suretiyle verilmesi gerekiyor.

 

Taşınmaz gösterme belgesinde asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer alması gerekiyor;

 

a) Yetki belgesine sahip işletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri, temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası; alıcı veya kiracının adı soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri ve imzası, alıcı veya kiracının tüzel kişi olması durumunda tüzel kişinin unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası.


b) Taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi, adresi ve özellikleri.


c) Taşınmazın hangi amaçla gösterildiği ve gösterilme tarihi.


ç) 20 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde belirlenen hizmet bedeli oranı veya aynı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde belirlenen hizmet bedeli ile tarafların diğer mali ve hukuki sorumlulukları.


(3) Taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talep edilemiyor. Ancak, taşınmaz ticareti ile iştigal eden işletmenin bulunduğu ilçe sınırı dışında verilen taşınmaz gösterme hizmeti için taşınmazın gösterildiği kişiden ulaşım masrafı talep edilebiliyor.

 

Taşınmazın hizmet sözleşmesinin süresi içinde, taşınmaz gösterme belgesini düzenleyen işletme bertaraf edilerek doğrudan iş sahibinden satın alınması veya kiralanması durumunda bu alıcı veya kiracıya taşınmaz gösterme belgesini düzenleyen işletme hizmet bedeline hak kazanıyor. 

 

Aynı alıcı veya kiracıya birden fazla işletme tarafından taşınmaz gösterme belgesi düzenlenmesi durumunda, bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken hizmet bedeli bu işletmeler arasında eşit olarak paylaşılıyor.


Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik taslağı!
 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com