Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nin emlakçılığa getirdikleri ve götürdükleri!

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nin emlakçılığa getirdikleri ve götürdükleri! Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nin emlakçılığa getirdikleri ve götürdükleri!

Emlak komisyoncusu ve mülk bilirkişisi İsa Demir, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin emlakçılığa getirdikleri ve götürdüklerini kaleme aldı....Emlakçıların yıllardır beklediği Kanun, yönetmelik olarak 5 Haziran 2018 Salı günü resmi gazetede yayımlandı. Mesleğe bir standart getirmesi açısından önemli bir başlangıç olmasıyla birlikte eksiklikler birçok meslektaşı kayıt dışına itecek gibi görünüyor. 6585 sayılı Parakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayandırılarak hazırlanmış olan bu yönetmelik maalesef topal ördek olarak doğmuştur. Yayım tarihi itibariyle 18 ay içinde yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiremeyen emlakçı, emlakçılık yapamaz duruma gelecek . Bu durum ülkedeki işsizler ordusuna yeni on binlerin katılmasını ve kayıt dışı emlakçılığın önünü açacaktır. Mesleğe bir kalite getirmek için hazırlanan yönetmelik, yıllardır bu işi layıkıyla yapan birçoğunu da oyunun dışına itecektir.

Yönetmelik; ‘’kervan hele bir yola çıksın, yükü yolda düzenleriz’’ mantığıyla hazırlandığı aşikar dır. İstanbul’da Yetki Belgesi başvuru yapanlar arasında sadece 350 emlakçı yetki belgesi alabilmiştir. 500 civarı emlakçı yetki belgesi almaya hak kazanamamıştır. Binlercesi ise yönetmelikten bile haberdar değildir…

Eski emlakçıya müktesep hak olarak belirli haklar verilmiştir ancak yeterli değildir. Çalışanlar içinde müktesep haklar olmalıdır. 20- 30 yıldır bu işi yapan ancak mezuniyetlikleri yeterli olmayan emlak danışmanları vardır. Her 5 yılda bir yetki belgesinin yenilenmesi ve sınava girilmesi de sorunludur. Hangi avukat veya muhasebeci 5 yılda bir yeniden sınavdan geçirilmektedir. Kaldı ki bu sınavlar neye göre yapılacağı, soruları kimin hazırlayacağı, şu an sınava gireceklerin hangi kaynaktan sınava hazırlanacağı belli değildir.

Meslek açısından yönetmelikte birçok sıkıntılı durum var ve düzeltilmelidir. İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası ve İstanbul Emlak Brokerleri Kulubü (İSTEB) yönetmelikteki sorunlu maddelerin değişimi için her türlü çabayı sarf etmektedirler.  Bu yönetmelik Kanun öncesi bir ön durak olmalıdır. Emlakçılık mesleğinin de bir Kanunu olmalıdır. Mesleğin içindeki durumun yanında, mesleği de koruyan bir Kanun yapılmalıdır. Ülke ekonomisinin önemli bir bölümünü teşkil eden gayrimenkul ticareti, yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Ayakçı ve emek hırsızlarına fırsat verilmemelidir. Yabancı menşei firmalara yerel emlakçıyı yem etmemek için özel çaba sarf edilmelidir.

Meslekteki sıkıntı emlakçının çok komisyon alması, ofislerin ve emlakçının yetersizliği değildir. En büyük sorun emlakçı olmayanların kayıt dışı emlakçılık yapmasıdır ve bunları cezalandıracak bir birimin olmamasıdır. Meslek zaman içinde çok daha iyi eğitimli emlakçılar tarafından icra edilecektir, ancak bu durum zamana yayılarak yumuşak geçiş yapılmalıdır.  Ülke gerçekleriyle bağdaşmayan ve çok kişiyi ilgilendiren kanun ve yönetmelikler zaman içinde çalışmaz duruma gelmektedir. Bu ülkede var olan birçok Kanun; ülke gerçeklerine aykırılığı nedeniyle uygulanamamaktadır.   

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi meslek Kanun ile korunmalıdır. Mesleğe Profesyonel bir kimlik kazandırarak zamandan tasarruf etmek, karlılığı arttırmak mümkündür. ABD’de en kıymetli 5 meslekten biri olan emlakçılık ülkemizde de hak ettiği saygınlığa kavuşmalıdır. Bu durum meslek temsilcileri ile devletin el birliğiyle sağlanabilir…

İsa Demir

Emlak Komisyoncusu/Mülk Bilirkişisi