Taşınmazların yeniden değerlemesi için son tarih 30 Eylül!

Taşınmazların yeniden değerlemesi için son tarih 30 Eylül!Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nazmi Karyağdı, "Şirketlerin aktiflerinde kayıtlı olan taşınmazlara yeniden değerleme imkanına ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması için verilen süre 30 Eylül’de doluyor." diye açıklama yaptı. 


7144 sayılı torba yasa ile getirilen, şirketlerin aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazlara yeniden değerleme imkanına ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması için verilen süre 30 Eylül’de sona eriyor. 

Dünya Gazetesi'nden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; Türkiye’de son olarak 2004 yılında enflasyon düzeltmesi yapıldığını dile getiren Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş. kurucu ortağı Nazmi Karyağdı, gelinen noktada taşınmazların güncel değerlerinden uzaklaştığını ifade etti.

25 Mayıs 2018’de Resmi Gazete’de yayınlanan 7144 sayılı yasanın 5’inci maddesi ile aktiflerinde kayıtlı taşınmazları elden çıkaracak olan şirketlere, bu taşınmazlar için getirilen yeniden değerleme imkanından yararlanmak için verilen süre 30 Eylül’de sona erecek. Başka bir ifade ile kayıtlı taşınmazını elden çıkarmak isteyen şirketlere, daha düşük vergi ödeme imkanı veriliyor. 

Daha düşük vergi ödenecek

Taşınmazların yeniden değerlemesi için son tarih 30 Eylül!


Düzenlemeyi DÜNYA’ya değerlendiren Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş. kurucu ortağı Nazmi Karyağdı, tarihi maliyet değeri ile aktiflerde kayıtlı olan ve bu nedenle de bugün güncel değerlerinden oldukça düşük kalan taşınmazları güncel değerlerine yaklaştırma imkanını doğduğunu ifade etti. 

Türkiye’de işletmelerin son olarak 2004 yılında enflasyon düzeltmesi yaptığını ifade eden Karyağdı, “Gerek o tarihten bu yana aktifte kayıtlı olan taşınmazlar için gerekse o tarihten sonra aktife giren taşınmazlar için yeniden değerleme yapılmadığından taşınmazlar güncel değerlerinden uzaklaşmış durumdalar” dedi.

Düzenlemeden sadece binalar değil, aktiflerde kayıtlı boş arazi ve arsalar içinde yararlanılabileceğini ifade eden Nazmi Karyağdı, isteyen şirketlerin taşınmazların tamamını, isteyenlerin ise bir kısmını güncellemeye tabi tutabilecekleri bilgisini verdi.

Taşınmaz alım satımıyla veya inşaat işi faaliyetinde bulunan mükellefler, aktiflerindeki ticari mal olarak kayıtlı olan taşınmazlar için bu imkandan yararlanamayacaklar. Güncellemenin 30 Eylül’e kadar yapılması, oraya çıkan yüzde 5’lik verginin ise 25 Ekim’e kadar beyan edilip ödenmesi gerekiyor.