TAV Havalimanları, kurumsal yönetim derecelendirme raporunu yayınladı!

TAV Havalimanları, kurumsal yönetim derecelendirme raporunu yayınladı! TAV Havalimanları, kurumsal yönetim derecelendirme raporunu yayınladı!

TAV Havalimanları Holding'in 21.08.2014 tarihinde 94,15 olarak belirlenmiş olup Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 21.08.2015 tarihinde 95,19 olarak güncellenmiştir.


TAV Havalimanları Holding A.Ş açıklaması;


Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu" tamamlanmıştır. 


21 Ağustos 2014 tarihinde açıklamış olduğumuz 94,15 (10 üzerinden 9,41) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında, 21 Ağustos 2015 tarihi itibariyle 95,19 (10 üzerinden 9,52) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. 


Kurumsal yönetim derecelendirme notunun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir. 


Alt Kategoriler / Ağırlık / Alınan Not :


Pay Sahipleri:  0.25 / 94,94  

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 0.25 / 96,58  

Menfaat Sahipleri: 0.15 / 98,78  

Yönetim Kurulu: 0.35 / 92,83  

Toplam:  1.00 / 95,19  


SAHA tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu, Şirketimizin www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki web sitesinde yayınlanacaktır.