04 / 07 / 2022

TBMM'ye yeni bina!

TBMM'ye yeni bina!

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mecliste eski halkla ilişkiler binasının olduğu yere ihtiyaçların karşılanması için yeni bir bina yapılmasının planlandığını söyledi.
Meclis Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin 2018 bütçesine ilişkin bazı açıklamalar yaptı. Kahraman konuyla ilgili olarak, "TBMM'nin 2018 yılı Bütçe Tasarısı 1 milyar 255 milyon 124 bin lira olarak Komisyona sunulmuştur. Bütçenin yüzde 49'unu personel giderleri, yüzde 6,3'ünü SGK devlet primi giderleri, yüzde 13'ünü mal ve hizmet alımı giderleri, yüzde 12,5'ini cari transferler, yüzde 19'unu sermaye giderleri ve binde 2'sini de sermaye transferleri oluşturmaktadır." diye konuştu.

 

TBMM'ye bağlı Kamu Denetçiliği Kurumuna da Hazine yardımı olarak 22 milyon 703 bin lira pay ayrıldığını belirten Kahraman, bu tutarın toplam TBMM bütçesinin yaklaşık yüzde 2'sine denk geldiğine dikkati çekti. Başkan Kahraman, 2018 yılı bütçesinde, 2017 yılı başlangıç ödeneğine göre yüzde 27,9'luk yaklaşık 273 milyon 500 bin lira, revize bütçe ödeneğine göre ise yüzde 20,3'lük yaklaşık 211 milyon 571 bin lira artışın söz konusu olduğunu dile getirdi.

 

İsmail Kahraman, 27'nci dönemden itibaren TBMM'nin çalışmalarının yasama ve denetim odaklı olacağını da belirterek, yeni sistemde kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği kanun tekliflerinin milletvekilleri tarafından verileceğini, milletvekillerinin yasama faaliyetlerine daha etkin bir şekilde katılımının sağlanacağını ve böylelikle Türkiye'nin milli iradenin güçlendirildiği, halkın tercihlerinin ön plana çıkarıldığı bir sisteme kavuşacağını söyledi.