19 / 08 / 2022

TCDD'den Bakırköy Kartaltepe'de satılık 2 adet gayrimenkul!

TCDD'den Bakırköy Kartaltepe'de satılık 2 adet gayrimenkul!

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan 2 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 6 Şubat 2020 tarihinde saat 14:00'da gerçekleşecek.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi'nde yer alan 2 adet dükkanı satışa çıkardı. Satış ihalesi 6 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.


Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:
İSTANBUL İLİ, BAKIRKÖY İLÇESİ, KARTALTEPE MAHALLESİ, 869 ADA 146 PARSELDEKİ 3,098.00 m2 ALANI BULUNAN, 664/67346 ARSA PAYLI, KAT MÜLKİYETLİ VE DÜKKAN VASFINDAKİ B4 BLOK BODRUM KAT 1 VE 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMDE KAYITLI TAŞINMAZINLARIN SATIŞI
1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 869 ada 146 Parseldeki 3,098.00 m2 alanı bulunan, 664/67346 arsa paylı, kat mülkiyetli ve Dükkan vasfındaki B4 blok Bodrum Kat 1 ve 2 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazlar satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır.
Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.
3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu İBAN numaralı hesabına 590,00 (Beş yüz doksan) TL yatırılarak (Dekontlar İhale öncesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir.
4 - İhale konusu İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 869 ada 146 Parseldeki, 3,098.00 m2 alanı bulunan, 664/67346 arsa paylı, kat mülkiyetli ve Dükkan vasfındaki B4 blok Bodrum Kat 1 ve 2 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazların satışı her biri için geçici teminat miktarı 15.000,00 (On beş bin) TL olarak belirlenmiştir. 

TCDD den Bakırköy Kartaltepe de satılık 2 adet gayrimenkul!