TCDD'den Tekirdağ Ergene'de satılık arsa!

TCDD'den Tekirdağ Ergene'de satılık arsa!

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, Tekidağ İli Ergene İlçesi Velimeşe Mahallesi'nde yer alan arsa hissesini satışa sunuyor. İhale 11 Haziran'da gerçekleşecek.. TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Tekidağ İli Ergene İlçesi Velimeşe Mahallesi, 725 ada 1 parselde bulunan taşınmazın teşekküle ait hissesi ihale yöntemiyle satışa sunuluyor. İhale 11 Haziran'da yapılacak.


TEKİRDAĞ İLİ, ERGENE İLÇESİ, VELİMEŞE MAHALLESİ, 725 ADA 1 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZIN TEŞEKKÜLÜMÜZE AİT HİSSESİ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Tekirdağ İli, Ergene ilçesi, Velimeşe Mah. 725 ada 1 parselde bulunan taşınmazın teşekkülümüze ait 1109/2400 oranındaki 2.256,11 m2 alana sahip hissesi satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 590,00 (Beşyüzdoksan) TL yatırılarak (Dekontlar İhale öncesi Muhasebe ve Finasman Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir.

4 - İhale konusu Tekirdağ İli, Ergene ilçesi, Velimeşe Mah. 725 ada 1 parselde bulunan taşınmazın teşekkülümüze ait 1109/2400 oranındaki 2.256,11 m2 alana sahip hissesin satışı için geçici teminat miktarı 50.000,00( elli bin )TL olarak belirlenmiştir.

5 - Diğer hissenin sahibinin İhale konusu Tekirdağ İli, Ergene ilçesi, Velimeşe Mah. 725 ada 1 parselde bulunan taşınmazın teşekkülümüze ait 1109/2400 oranındaki 2.256,11 m2 alana sahip hissesinin üzerinde şufa (önalım) hakkı bulunmaktadır. İsterse bu hakkı kullanabilecektir.