31 / 01 / 2023

Tek Art İnşaat miktar hareketleriyle ilgili bir gelişme olmadığını duyurdu!

Tek Art İnşaat miktar hareketleriyle ilgili bir gelişme olmadığını duyurdu!

Tek Art İnşaat Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 17.maddesine istinaden aynı tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını belirtti Tek Art İnşaat tarafından yapılan açıklama şu şekilde;


Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

06 Temmuz 2011   tarih ve Sayı: İMKB/24-GDD-210/362-8051 sayılı yazınız ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'nin ''Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri'' başlıklı 17.maddesine istinaden aynı tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını ilgi yazınıza cevaben bildiririz.

Bilgi edinilmesini arz ederiz.
Saygılarımızla,

TEK-ART İNşžAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR   A.şž.

           
Soner YILMAZ                                           Zeynep YILMAZ DEMİRCİ
Yönetim Kurulu Başkanı                 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Geri Dön