Tekfen Müteahhitlik Altyapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Tekfen Müteahhitlik Altyapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Tekfen Müteahhitlik Altyapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ataşehir'de 1 milyon TL sermaye bedeli ile Fehmi Taşkın tarafından kuruldu.


Tekfen Müteahhitlik Altyapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ataşehir'de 1 milyon TL sermaye bedeli ile Fehmi Taşkın tarafından kuruldu.

Tekfen Müteahhitlik Altyapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
1 MÜTEAHHİTLİK Her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek, Projeler yapmak yaptırmak proje yapımı taahhütlerinde bulunmak, Konusu ile ilgili tesisler kurmak ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veyahut dışında pazarlamak, konusu ile ilgili olarak maden ocakları açmak ve işletmek, 2 İNŞAAT -İnşaat taahhüt ve müteahhitlik isleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. -Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, Demir yolları Hava Alanı İnşaatları idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, is hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarsı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, ögrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon islerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. -Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların Yurt İçi ve Yurt Dışı her türlü ihalelerine girmek -Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. ---Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. -Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj isleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. -Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, -Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. -Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj islerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj islerini, onarım değişim ve restorasyon islerini yapmak, yaptırmak, Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik taahhüt isleri yapmak, projelendirmek, inşaat sektörü ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve toplu konutları yol, tünel, metro, köprü, baraj, telefon hatları ve sair mühendislik yapıları, altyapı tesisleri, havalimanları, terminalleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezleri, kültür ve sosyal içerikli yapılar taahhüt etmek sureti ile doğrudan veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde veya karma model kapsamında veya kat karşılığı inşa etmek veya taşeron firmalara yaptırmak, pazarlamak, satmak veya kiralamak her türlü elektrik, inşaat ve taahhüt, proje isleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek, her türlü inşaat mühendislik mimarlık hizmetleri yapmak, konusu ile ilgili ihaleler açmak, açılmış olan ihalelere iştirak etmek ve müteahhitlik yapmak, elektrik ve inşaat sektöründeki her türlü projenin bakım ve işletme hizmetlerini vermek, toplu konut kooperatiflerinin proje ve inşaatlarını yapmak, yaptırmak, bu konuda gerekli taahhütlerde bulunmak. Konusu ile ilgili her türlü plan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik hizmetlerini yaptırmak, her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak, elektrik dağıtım isi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek, - Yurt içinde ve dışında her türlü; elektrik isleri, inşaat, yol, kanalizasyon, sondaj, iskele, liman, havaalanı, baraj, endüstri tesisleri, boru hatları, tesisat ve taahhüdü ve yapımı bu islerle ilgili her nevi projelerin ve mühendislik hizmetlerini, fizibilite hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, konusu ile ilgili her türlü dekorasyon isleri projelendirilmesi, bunlara ait malzemelerin araç ve gereçlerin imal ve montajının yapılıp, taşeron firmalara yaptırılması, satın alınması, kiralanması veya kiraya verilmesi. - Konusu ile ilgili her türlü elektrik projeleri çizmek, bu projelerin gerçekleşmesi montajlarının ve tesisatlarının yapımı isi ile iştigal etmek, - Konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemeleri alımı satımı ithalatı ihracatı ve imalatı ile iştigal etmek, bunlarla ilgili pazarlama teşkilatları kurmak, -Her türlü elektrik enerjisi/enerji üretimi yapacak tesis kurmak, üretmek, dağıtmak, işletmek, kiralamak, üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak, bu amaçla elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak; icabında sorumluluk yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmelerle yaptırmak gerektiğinde TETAS, TEIAS, TEDAS, EUAS veya kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerji alışverişi yapmak, her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevziatı, işletilmesi, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Barbaros Mh.Al Zambak Sk. V. Merıdıan A Bl.Grand To.N:2/112 Ataşehir