06 / 07 / 2022

Temel vizesi nereden alınır?

Temel vizesi nereden alınır?

Belediyece onaylana TUS işlemli dosyasına göre ruhsat almış binaların temel betonu dökülmeden önce projelerine uygun olarak temel demir montajı ile kitle ölçümlerinin uygunluğu durumunda yapılan işleme temel vizesi deniyor. Peki, Temel vizesi nereden alınTemel vizesi nereden alınır?

Temel vizesi, Belediyece onaylana TUS işlemli dosyasına göre ruhsat almış binaların temel betonu dökülmeden önce projelerine uygun olarak temel demir montajı ile kitle ölçümlerinin uygunluğu durumunda yapılan vize olarak tanımlanıyor. 


Temel kazısının ardından, temel kalıplarının yapılıp demirlerin döşenmesinden sonra ve temel betonu dökmeden önce, yapımına başlama için alınan uygunluk olarak ifade ediliyor. 


Yapının temelinin yapı yeri uygulama krokisine göre doğru oturtulup oturtturulmadığı ve demir kurgulamasının uygulamam projesine uygun olmadığını denetleniyor; uygun ise ya da uygun durumuna getirilmesi üzerine temel vizesi veriliyor. Peki, Temel vizesi nereden alınır?


Harita mühendisinin hazırladığı aplikasyon projesi, yapıya ilişkin bilgi formu ve ruhsat fotokopisi ile Yapı Kontrol Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor. 


Yapı Kontrol Müdürlüğü gerekli incelemeleri yapıyor. Tüm kontroller neticesinde yapı temel vizesi almak için uygunsa, temel vizesini alıyor. Temel vizesi için uygun olmayan yapılar mühürleniyor. Yapı sahibine 30 günlük bir süre veriliyor. Bu 30 günlük süre içinde hataların, eksiklerin düzeltilmesi gerekiyor.  Düzeltilmediği takdirde 3194 sayılı İmar kanununun 32 ve 42. maddeleri gereğince işlem başlatılıyor.


Temel vizesi için gerekli belgeler!

Temel vizesi alabilmek için bazı belgelerin temin edilmesi gerekiyor. Bu belgeler; Dilekçe, S.S.K açılışı, Kontur-Gabari İnşaat Aplikasyonu ve *.dxf uzantılı cd’ye kopyalanmış dosyası, Bohçalama ve topraklamayı gösteren Fotoğraf, İş güvenliği yasası fotoğrafları ( Koruma perdesi, uyarı levhası fotoğrafları), Topraklama tutanağı, Bohçalama tutanağı, İlgili harita mühendisinin tescil belgesi,7/28 günlük beton numune sonuçları, Kalıp ve beton tutanakları, Ruhsatın temel vizesi kısmı yapı denetim firması tarafından onaylanması, Fotoğraf  ( Genel imalatı, inşaat perde, ruhsat tabela gösteren fotoğraf ), Temel ruhsatı olarak karşımıza çıkıyor.


Temel vizesi nasıl alınır?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com