Teşvikiye The Sofa Hotel icradan satılıyor!

Teşvikiye The Sofa Hotel icradan satılıyor!

İstanbul Avrupa Yakası Şişli İlçesi Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi'nde yer alan The Sofa Hotel icradan satışa çıkarıldı. Teşvikiye The Sofa Hotel için belirlenen bedel 40 milyon 250 bin TL. İstanbul Şişli Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi üzerinde yer alan The Sofa Hotel 40 milyon 250 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan Teşvikiye The Sofa Hotel'in altında ZARA bulunuyor. 

 

İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından satışı gerçekleştirilecek olan Teşvikiye The Sofa Hotel için ilk ihale tarihi 26 Mart 2018 Pazartesi günü olarak belirlendi. 

 

Teşvikiye The Sofa Hotel icradan satılıyor!

 

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Borçlulara ait ve bir borçtan dolayı ipotekli/hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış gün ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen, İstanbul ili, Şişli ilçesi, Harbiye Mahallesi, 776 ada, 63 parsel sayılı 1.336,00 metrekare miktarlı kat mülkiyeti tesisli “ Dört Bodrum, Zemin ve Yedi Normal Katlı Kargir Bina” vasıflı taşınmazda;

 

4/8 arsa paylı 3.Bodrum, 2.Bodrum,1.Bodrum, Zemin ile 7 normal katlı, 1 bağımsız bölüm numaralı Otel’in; 1/3 hissesinin, ¼’lük ipotekli kısmı ile 2/3 hissesinin ¼’lük ipotekli kısmı

 

4/8 arsa paylı 1.Bodrum Zemin katta 2 bağımsız bölüm numaralı Dükkanın; 1/3 hissesinin, ¼’lük ipotekli kısmı ile 2/3 hissesinin ¼’lük ipotekli kısmı, İstanbul 10. İcra Müdürlüğü mezat salonundaaçık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecek.

 

Teşvikiye The Sofa Hotel icradan satılıyor!

 

Söz konusu taşınmaz, Şişli-Beşiktaş-Taksim üçgeninde Konferans Vadisi olarak bilinen Uluslar arası Kongre ve Sergi Sarayı, Askeri Müze, Şehir Tiyatrosu, Ordu ve Radyo evleri ile Hilton,Swiss, Divan, İntercontinental, Cartoon, Süzer Plaza gibi lüks oteller ve de Dolmabahçe Sarayı-İnönü Stadı’nın bulunduğu bölgede kalıyor. 

 

Belli bir yükseklikten sonra İstanbul Boğazı'nın tüm ihtişamını ve Marmarayı panaromik olarak görmektedir. Turizm İşletme Belgesine haizdir. 5 yıldızlı olan bu otel işletmesi 10 yaşındadır. Belediyenin tüm altyapı hizmetlerinden istifade etmektedir.

 

Taşınmazın bulunduğu yer İstanbul’un istenilen-beğenilen yerindedir. Alanı yeterli, imar durumu yönünden gelecekte kısıtlılığı yok, ön ve arka cephe açık konumlu, 4. Kattan itibaren eşsiz boğaz manzaralı olup, turistik merkezlere, ana artere ve önemli alış-veriş merkezlerine ulaşım çok kolaydır. Bina yeni, çağa uygun yapılmış olup yapımında lüks malzemeler ve 1. Sınıf işçilik kullanılmıştır.

 

Kıymeti: 40.250.000.00 TL
1. Satış Günü : 26/03/2018 günü 13:10 - 13:20 arası
2. Satış Günü : 26/04/2018 günü 13:10 - 13:20 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/4082 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/01/2018

 

Öznur YASLI / Emlakkulisi.com