TF Varlık Kiralama'nın 350 milyon TL kira sertifikasının ödemesi tamam!

TF Varlık Kiralama'nın 350 milyon TL kira sertifikasının ödemesi tamam! TF Varlık Kiralama'nın 350 milyon TL kira sertifikasının ödemesi tamam!

TF Varlık Kiralama tarafından ihraç edilen 350 milyon TL nominal tutarlı kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirildi...


TF Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurt içi kira sertifikası itfası hakkında açıklama yatı.

TF Varlık Kiralama tarafından ihraç edilen 350 milyon TL nominal tutarlı, 83 gün vadeli, TRDTFVK51925 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirildi.

TF Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması: 
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 350.000.000-TL nominal tutarlı, 83 gün vadeli, TRDTFVK51925 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.