THK'dan Beyoğlu'nda satılık daire!

THK'dan Beyoğlu'nda satılık daire! THK'dan Beyoğlu'nda satılık daire!

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Beyoğlu'nda bulunan daireyi satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün ihalesi 25 Şubat 2016 Perşembe günü kapalı teklif açık arttırma usulüyle gerçekleşecek.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Beyoğlu'nda bulunan daireyi satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün ihalesi 25 Şubat 2016 Perşembe günü kapalı teklif açık arttırma usulüyle gerçekleşecek.


MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kuloğlu Mahallesi, Gazeteci Erol Dernek Sokak, Atlas Apartmanı No: 9/9 (Alyon ve Kuloğlu Sokağı, 25 pafta, 479 ada, 17 parsel üzerinde bulunan 3’üncü kat 9 nolu mesken) adresinde yer alan mesken nitelikli taşınmazın satışı 25 Şubat 2016 Perşembe günü saat: 16.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Sarıyer Şube Başkanlığı’na (Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesi No: 26/2 Sarıyer/İSTANBUL) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Sarıyer Şube Başkanlığı’ndan (Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesi No: 26/2 Sarıyer/İSTANBUL) temin edebilirler.

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:    THK Genel Başkanlığı                     (0 312) 303 73 78 - 79 - 72

                   THK Sarıyer Şube Başkanlığı          (0 212) 242 37 10