11 / 08 / 2022

Tire OSB'de 7 milyon TL'ye İflas Müdürlüğünden satılık fabrika binaları!

Tire OSB'de 7 milyon TL'ye İflas Müdürlüğünden satılık fabrika binaları!

İzmir İflas Müdürlüğü, Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 1286 ada, 10, 11 ve 12 parsellerde yer alan fabrika binalarını 7 milyon 84 bin 865 TL'ye satıyor...İzmir İflas Müdürlüğü tarafından  İzmir  ili, tire ilçesi, Turan Mahallesi, Tabakçayı Mevkii, Tire Organize Sanayi Bölgesi, 1286 ada, 10, 11 ve 12 parsellerde yer alan fabrika binaları 7 milyon 84 bin 865 TL'ye satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 3 Eylül 2019 tarihinde saat 11:00'de yapılacak.

İhale ilanı:
T.C. İZMİR İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ
2013/37 İFLAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Pencereler Pvc'dir. Yüzölçümü 20,00 M²'Dir. Üretim Binası Ve İdari Binanın Her İki Yanında Da Ana Yapıya Bitişik Sundurmalar Vardır.Demir Profil Aşık, Mertek Ve Direklerden Oluşmaktadır.Taşıyıcı Sisteminin Çatısı Galvaniz Saçtır. Yüzölçümü 280,00 M²'Dir. 1-A Sınıflıdır.Parsel İçerisinde Beton Alan Mevcut Olup, Yaklaşık Olarak 2.283,12 M²'Dir. Parsel Çevresi Beton Direkli Tel Çittir. Parselin Çevresinin Toplam Uzunluğu 200,57 M²'Dir. 10 Parselde Atölye, Depo Binası Ve Konut Bulunmaktadır.Atölye Basit Yapılıdır. Zemini Beton, Duvarları Sunta, Sıvasız Ve Boyasızdır. Çatısı Galvaniz, Tek Bölme, 35 M²'Dir. 2-B Yapı Sınıfındadır.Döşemesi Beton, Taşıyıcı Sistemi Betonarme, Çatı Sisteminde Betonarme Kirişler Kullanılmış Olup, Çatısı Sandviç Panellerden Oluşmaktadır.Duvarları Betonarme Perdedir, Sıvasız Ve Boyasızdır. Yapı İçerisinde Ayrıca İmalathane Mevcuttur.Yüzeyleri Fayans Kaplamalı, Tavanı Pvc'dir. Yüzölçümü 1.890,00 M²'Dir. Depo 2-C Sınıflıdır..Konut Prefabrik Yapı Sınıflıdır, Zemini Beton, Duvarları Tuğla, Sıvalı Ve Boyalı, Çatısı Galvaniz Saç, 2 Oda, 1 Salon, Mutfak Ve Banyodan Oluşan, 3-A Yapı Sınıflı, 59,20 M² Yüzölçümlüdür. Yapının Bir Cephesinde Ana Yapıya Birleşik Sundurma Şeklinde İnşa Edilmiş Yapı Bulunmaktadır.Demir Profil Aşık, Mertek Ve Direklerden Oluşmakta Olup, Taşıyıcı Sistemin Çatısı Galvaniz Saç, Sınıfı 1-A, Yüzölçümü 250,00 M²'Dir. Parsel İçerisinde Beton Zemin Mevcut Olup, Yaklaşık 900,00 M²'Dir. Parsel Çevresi Beton Direkli Tel Çit Olup, Çitin Uzunluğu 200,57 M.'Dir.Parsellerin İçerisindeki Fabrikada 2 Adet Fasülye Bölme Makinesi, 2 Adet Salamura Dolum Makinesi, 1 Adet Sebze Yıkama Makinesi, 1 Adet Blanşör (Haşlama Makinesi) Mevcut Olup Hepsi Atıldır.Pano Odasında 3 Adet Elektrik Panosu, 1 Adet Ups, 1 Takım Trafo Ölçü Hücresi+Xlpe Kablosu, 1 Adet Transformatör Vardır.Taşınmazlar İçerisinde Halihazırda Kiracı Mevcut Olup, Ton Balığı Üretimi Yapılmaktadır.
Adresi : Turan Mah., Tabakçayı Mevkii, Tire Organize Sanayi Bölgesi, 1286 Ada, 10, 11 Ve 12 Parseller Tire / İZMİR
Yüzölçümü : 15.000 m2 (Her bir parselin yüzölçümü 5.000,00 m²'dir.)
Arsa Payı : -
İmar Durumu : Tire Belediyesi İmar planı içerisindedir.
Kıymeti : 7.084.865,56 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazların kayıtlarında tescili önleyici hiçbir şerh mevcut olmayıp, 1286 ada, 10 ve 11 nolu parsellerin beyanlar hanesinde "23/01/2012 tarihinden başlamak üzere 10 yıl müddetle Ramazan Bahadır lehine yıllığı 84.000,00 TL bedelle kira şerhi vardır" şerhi mevcut olup, tescilde baki kalacaktır.1286 ada, 12 parselin beyanlar hanesinde ise "Satışı yapılan bu arsa hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz, borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez, temlik edilemez" şerhi mevcut olup, tescilde baki kalacaktır.
1. Satış Günü : 03/09/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 03/10/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İşbu ilanın gazetede ve elektronik ortamda yapılmış bulunan ilanı İİK'nın 127. Maddesi gereğince tebligat yapılamayan/yapılmayan kişilere tebliğ yerine geçer.
7-Satış İİK'nın 185. Maddesi gereğince yapılmakta olup, satış iflas tasfiyesi kapsamında yapıldığından yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince ipotek sahibine bilgi vermek ve gazete ilanlarının yapılması dışında iflas masasının herhangi bir kişiye tebligat yapma zorunluluğu yoktur.
8-Satışa konu parseller Tire Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kaldığından 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 15. Maddesinin 4. Fıkrası ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 61. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tire Organize Sanayi Bölgesi alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşuna satış yapılabileceğinden, ihaleye katılanların bu hususlara kendilerinin dikkat etmesi gerekmektedir.
9-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/37 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/07/2019
TEMİNAT : 1.416.973,11 TL & SATIŞ : 3.567.432,78 TL
MÜFLİS ZEYTAŞ GIDA SANAYİ NAKLİYAT VE TURİZM TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN İFLAS MASASINI TEMSİLEN İFLAS İDARESİ ÜYELERİ
AV. MURAT AŞIR AV. ŞENAY BİÇER AV. BURAK ALTAÇ Yukarıda isimleri yazılı iflas idaresi üyelerinin müflis şirketin iflas masasını temsil ettikleri tasdik olunur.03/07/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.