Gebze 2. İcra Müdürlüğünden satılık 7 arsa!

Gebze 2. İcra Müdürlüğünden satılık 7 arsa!

Gebze 2. İcra Müdürlüğü Kocaeli Gebzede 7 arsayı satışa çıkardığını açıkladı. Arsaların yüzölçümleri 201 metrekare ile 7 bin 729 metrekare arasında değişirken 60 bin 300 lira ile 2 milyon 812 bin 475 lira arasında değişen fiyatları istendi

Gebze 2. İcra Müdürlüğü Kocaeli Gebzede 7 arsayı satışa çıkardığını açıkladı. Yapılan duyuruya göre arsaların yüzölçümlerinin 201 metrekare ile 7 bin 729 metrekare arasında değiştiği kaydedilirken 60 bin 300 lira ile 2 milyon 812 bin 475 lira arasında değişen fiyatlar istendiği belirtildi. İlk satışlar 1 Kasım 2011 tarihinde, ikici satışlar ise 11 Kasım 2011de gerçekleştirilecek.

Detaylar şöyle:

T.C. GEBZE 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2009/1504 TAL
Bir ipotek borcundan dolayı; Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Osmanyılmaz matı; 1) 4861'ada, 9 parselde kayıtlı 535 m2 miktarlı arsa, 2) 4863 ada, 3 parselde kayıtlı 201 m2 miktarlı arsa, 3) 4863 Ada, 4 parselde kayıtlı 225 m2 miktarlı arsa 4) 4864 ada, 1 parselde kayıtlı 5921 m2 miktarlı arsa 5) 4866 ada, 7 parselde kayıtlı 806m2 miktarlı arsa 6) 4867 ada, 7 parselde kayıtlı, 404 m2 miktarlı arsa, 7) 1869 ada, 23 parselde kayıtlı 7729.88 m2 miktarlı arsaların tamamı satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. İşbu satış ilanın, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.
GAYRİMENKUL İMAR DURUMU: Gebze Belediye Baskanlıgı'nın 06.07.2009 tarihi, 1779 sayılı yazısına göre; 1) 1869 ada, 23 parsel- 4864 ada, 1 parsel, 4866 ada 7 parsel, 4867 ada 7 parsel; 1/1000 ölçekli imar planında "Ticaret" alanında kalmakta olup, Ayrık nizam- 3-kat- H.max: 9,50 m TAKS: 0,40'dır. Ancak 1869 ada, 23 parsel üzerinde kısmen Botas boru hattı geçmektedir. 2) 4861 ada, 9 parsel, 4863 ada 3 ve 4 parseller; 1/1000 ölçekli imar planında "Konut" alanında kalmakta olup, Ayrık nizam- 3 kat- H.max: 9,50 m TAKS: 0,40'dır. GAYRİMENKUL HALİ HAZIR DURUMU: Kocaeli ili Gebze ilçesi, Osmanyılmaz Mah:,
1) 4861 ada, 9 parselde kayıtlı      535 m2 miktarlı arsa,
2) 4863 ada, 3 parselde kayıtlı      201 m2 miktarlı arsa,
3) 4863 ada, 4 parselde kayıtlı      225 m2 miktarlı arsa,
4) 4864 ada, 1 parselde kayıtlı      5921 m2 miktarlı arsa,
5) 4866 ada, 7 parselde kayıtlı      806 m2 miktarlı arsa,
6) 4867 ada 7 parselde kayıtlı      404 m2 miktarlı arsa,
7) 1869 ada 23 parselde kayıtlı     7729.88 m2 miktarlı taşınmazlardan,
1869 ada, 23 parsel- 4864 ada, 1 parsel- 4866 ada, 7 parsel 4867'ada, 7 parsel: Gebze ilçesi Osman Yılmaz mahallesindeki, Yeni Bağdat caddesine cepheli, imar uygulaması görmüş, Arsa vasıflı üzerlerinde herhangi bir yapı olmayan bos parsellerdir. 4861 ada, 9 parsel- 4863 ada 4 parsel; Yeni Bağdat Caddesi'nin kuzey-dogusunda, bu caddeye paralel olan Asık Veysel Caddesine cepheli, imar uygulaması görmüş, Arsa vasıflı, üzerinde herhangi bir yapı olmayan bos parseldir. 4863 ada 3 parsel; Asık Veysel Caddesi'ne cepheli olan 4863 ada, 4 parselin arka cephe sınırına bitişik, bir ara sokağa cepheli olup, imar uygulaması görmüş, Arsa vasıflı, üzerinde herhangi bir yapı olmayan bos parseldir. Satışa konu taşınmazlar D. 100 karayolu üzerindeki sanayi bölgesine cok yakın mevkide bulunmakta olup, çevrelerinde konut ve sanayi tipi yapılaşma yoğun bir şekilde devam etmektedir. D. 100 ve Tem otoyollarına cok yakın, ulaşım imkanları cok iyi olup, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Alanları ve imar durumları itibarı ile alım-satım kabiliyeti fazladır.
GAYRİMENKULUN KIYMETİ: Satışa konu taşınmazları Gebze icra Hukuk Mahkemesi'nin 2009/727 E. 2010/72 karar sayılı dosyasından verilen karar gereği: 1)1869 ada, 23 parsel  3.671.693,00 TL    (Ücmilyonaltıyüzyetmisbirbinaltıyüzdoksanüclira)
2) 4864 ada, 1 parsel    2.812.475,00 TL    (ikimilyonsekizyüzoniklbinliradörtyüzyetmisbeslira)
3) 4866 ada, 7 parsel    382.850,00 TL      (Ücyüzseksenikibinsekizyüzelllllra)
4) 4867 ada, 7 parsel    191.900,00 TL      (Yüzdoksanblrbindokuzyüzlira)
5) 4861 ada, 9 parsel    187.250,00 TL      (Yüzseksenyedibinlkiyüzellilira)
6) 4863 ada, 4 parsel    78.750,00 TL        (yetmissekizbinyedlyüzellilira)
7) 4863 ada, 3 parsel    60.300,00 TL       (Altmısbinücyüzlira) SATIŞ ŞARTLARI:
1- Gayrimenkul birinci acık arttırması 01/11/2011 günü
1)1869 ada  23 parsel taşınmaz   saat 11:00-11:10 arasında,
2) 4864 ada, 1 parsel taşınmaz saat 11:15-11:25 arasında1,
3) 4866 ada, 7 parsel taşınmaz saat 11:30-11:40 arasında,
4) 4867 ada, 7 parsel taşınmaz saat 11:45-11:55 arasında,
5) 4861 ada, 9 parsel taşınmaz saat 12:00 -12:10 arasında
6) 4863 ada, 4 parsel taşınmaz saat 12:15 -12:25 arasında
7) 4863 ada, 3 parsel taşınmaz saat 12:30 -12:40 arasında
Gebze 2.icra müdürlüğün de acık artırma ile yapılacaktır. Bu acık artırmada taşınmaza takdir edilen değerin % 60'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar varsa alacakları toplamını, ayrıca satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde encok arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla; Gayrimenkul ikinci acık arttırması 11/11/2011 günü
1) 1869 ada  23 parsel taşınmaz   saat 11:00 -11:10 arasında,
2) 4864 ada, 1 parsel taşınmaz    saat 11:15-11:25 arasında,
3) 4866 ada, 7 parsel taşınmaz    saat 11:30 -11:40 arasında,
4) 4867 ada, 7 parsel taşınmaz    saat 11:45-11:55 arasında
5) 4861 ada, 9 parsel taşınmaz    saat 12:00 -12:10 arasında
6) 4863 ada, 4 parsel taşınmaz    saat 12:15 -12:25 arasında
7) 4863 ada, 3 parsel taşınmaz    saat 12:30 -12:40 arasında
Gebze 2.icra Müdürlügü'nde acık artırma ile yapılacaktır. Bu acık artırmada satışı isteyenin alacağına rüchanı olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamını, satış ve paylaştırma masrafları ile takdir edilen değerin % 40'ını geçmesi şartıyla encok artırana ihale olunur.
2- Acık arttırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20'si nispetinde nakit pey akçesi yada bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. Mevzuatın belirlediği oranda Katma değer vergisi, ihale damga pulu, alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi bordan ile satıcı adına" tahakkuk edecek tapu harçları, satış bedelinden ödenir.
3- ipotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi
fakrlirrİP haktan tamı dirili İİP çahit nlmarlıkra navlacmaHan harir hıral/ılaral/tır

 


Gebze 2.icra Müdürlügü'nde acık artırma ile yapılacaktır. Bu acık artırmada satışı isteyenin alacağına rüchanı olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamını, satış ve paylaştırma masrafları ile takdir edilen değerin % 40'ını geçmesi şartıyla encok artırana ihale olunur.
2- Acık arttırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20'si nispetinde nakit pey akçesi yada bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. Mevzuatın belirlediği oranda Katma değer vergisi, ihale damga pulu, alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi bordan ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu hardan, satış bedelinden ödenir.
3- ipotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK. 130'ncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.
5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu arttırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu arttırmada teklifin İİK. 129.ncu maddedeki hükümleri uyması şartıyla taşınmaz en cok artırana ihale edilir, ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın icra Müdürlüğünce tahsil olunur.
6- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için acık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir.
7- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009 /1504 Tal. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
www.bik.gov.tr B-60784

Detaylı bilgi için tıklayın


Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com