TL'ye çevrilecek kira sözleşmelerinde damga vergisi aranmayacak!

TL'ye çevrilecek kira sözleşmelerinde damga vergisi aranmayacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı, TL'ye çevrilen döviz cinsi sözleşmelerden hangi hallerde damga vergisi talep edileceğini açıkladı. Buna göre, toplam bedelin, döviz cinsi bedelle değişiklik tarihindeki döviz kurunun çarpımıyla bulunacak tutarı geçmemesi durumunda, ayrıca damga vergisi aranmayacak.Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında sirküler yayınlandı. Bu kapsamda, Türk lirasına çevrilen döviz cinsinden sözleşmelerden hangi hallerde damga vergisi talep edileceği açıklandı.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, döviz cinsinden sözleşmelerin Türk lirası olarak yeniden belirlenmesine ilişkin kağıtlarda, Türk lirası toplam bedelin, döviz cinsi bedel ile değişiklik tarihindeki döviz kurunun çarpımıyla bulunacak tutarı geçmemesi halinde, ayrıca damga vergisi aranmayacak. 

Buna göre, sözleşmelerin taraf, süre uzatımı, yeni iş ilavesi gibi diğer maddelerinde bir değişiklik yapılmadan münhasıran bedele ilişkin düzenleme yapılması gerekecek. Değişiklik sonrasında Türk lirası cinsinden belirlenecek toplam bedelin, ilk sözleşmede yer alan döviz cinsinden bedel ile değişikliğe ilişkin kağıdın düzenlendiği tarihteki Merkez Bankası tarafından ilan edilen cari döviz satış kurunun çarpımıyla bulunacak tutarı geçmemesi, ilk sözleşmeye atıf yapılmış olması şartı aranacak.

Kağıt, yabancı para ile düzenlenen sözleşmenin diğer maddelerinde bir değişiklik yapılmadan düzenlendiği tarihteki Merkez Bankası döviz satış kurlarına göre hesaplanacak tutardan daha yüksek bir bedel çıkması durumunda ise ilk sözleşmedeki damga vergisinin azami tutardan ödenmemiş olması şartıyla artan tutar üzerinden damga vergisi ödemesi yapılacak.

Yabancı para cinsinden düzenlenen sözleşmelere göre damga vergisinin azami tutarı artan bedelle kağıttan ayrıca damga vergisi aranmayacak. Bedelin Türk lirası olarak belirlenmesine ilişkin düzenlenen kağıdın, ilk sözleşme yerine yeni bir sözleşme olarak veya aynı sonucu çıkaracak şekilde bedel dışındaki unsurlar değiştirilecek. Kağıt için genel hükümler çerçevesinde damga vergisi talep edilecek.

Diğer yandan, ilk sözleşmenin başka hükümlerinde de değişiklik olması veya bu sözleşme yerine geçecek tamamen yeni bir sözleşme yapılması durumunda, bu sözleşme ihtiva ettiği toplam tutar üzerinden genel hükümler çerçevesinde nispi damga vergisi ödemek zorunda olacak.

Sözleşmeler TL'ye dönüştüğünde damga vergisi olmayacak!

Türk lirasına çevrilecek kira sözleşmelerinin damga vergisi sirküleri!