TMMOB Şehir Plancıları Odası konut paneli düzenliyor!

TMMOB Şehir Plancıları Odası konut paneli düzenliyor! TMMOB Şehir Plancıları Odası konut paneli düzenliyor!

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi 21-22 Şubat tarihlerinde TED Üniversitesi Ahmet Ersan Salonu'nda konut paneli düzenliyor. Panel cumartesi 10:30 ile 16:30 arasında, pazar günü ise 10:30 ile 16:00 arasında gerçekleşecek.Konut Paneli'nde öncelikle konutu, ütopyalardaki konuttan bugüne değin tartışmayı, konutu bir sosyo-mekansal değerlendirme ile yazındaki konut sorununu günümüz bağlamında yeniden düşünmeyi; mevcut kentsel politikalar çerçevesinde konut üretim ve tüketim biçimlerini, konutun ekonomi-politiğini sunmayı;  Ankara  özelinde konut sorununu tanımlamayı; Ankara’da yer alan özgün tasarım, planlama, örgütlenme modelleri ile üretilen Saraçoğlu, Bahçelievler, 100. Yıl İşçi Blokları mahallesi gibi örnek nitelikteki konut alanlarına değinerek günümüz konut alanları planlama biçimlerini inceleyerek meslek alanımızın bu konudaki değişen yaklaşımını gözlemlemeyi, eleştirmeyi; konut alanlarına müdahaleleri, kentsel dönüşüm kavramı ile birlikte toplumsal, ekonomik ve yasal bağlamda değerlendirmeyi ve müdahaleler karşında Ankara’da örgütlenen konut hakkı mücadelelerini tartışmayı amaçlamaktayız. 


21-22 Şubat tarihlerinde TED Üniversitesi Ahmet Ersan Salonu'nda gerçekleşecek etkinliğimizde görüşmek üzere.