Tmrt İnşaat Ve Cam Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Tmrt İnşaat Ve Cam Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Tmrt İnşaat Ve Cam Sanayi Ticaret Limited Şirketi Şişli’de  500 bin TL sermaye bedeli  ile Tamer Tuğlu tarafından kuruldu.


Tmrt İnşaat Ve Cam Sanayi Ticaret Limited Şirketi Şişli’de  500 bin TL sermaye bedeli  ile Tamer Tuğlu tarafından kuruldu.

Tmrt İnşaat Ve Cam Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13. Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15. Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak. 16. Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak. 17. Plastik kalıpların ve makinelerin imalat ve satışını yapmak. 18. İnşaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastikten mamul boru, doğrama, kapı, pencere, sineklik, dekorasyon ve süs eşyası, masa ve sandalye gibi malzemelerin imalatını, ithalatını, ihracatını yapmak. 19. Her türlü plastik ambalaj ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin imali, satışı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. 20. Her türlü hurda plastik atıklarının toplanarak granül hale dönüştürmek. 21. Polyester depo ve küvet imali, ithali, ihracı, alımı ve satımını yapmak. 22. Polyester levha imali, ithali, ihracı, alımı ve satımını yapmak. 23. Her nevi cam ve cam ürünleri, her kalınlık ve ebatta düz cam, ısı cam, telli, buzlu, renkli cam, pencere-vitrin camları, oto camları ve her türlü aynanın imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 24. Her türlü cam ve aynanın rodaj, bizote, kumlama, boyama, vitray ve cam süsleme işlerini yapmak. 25. Şirket çalışma konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı şahıs, firma, müessese, fabrika ve diğer kuruluşların acente, bayilik, mümessilliğin deruhte edebilir. Başkalarına yurt içinde ve yurt dışında acentelik, bayilik ve mümessillik verebilir. 26. Şirket konusu ile ilgili dâhili ticaret, ithalat ve transit ticaret yapabilir. 27. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek üzere taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir. Nakil taşıtlar alıp satabilir, depo ve antrepo inşa edebilir. Lüzum göreceği üzere menkul ve gayrimenkul mallar satın alabilir, kiralayabilir, satabilir ve kiraya verebilir. 28. Şirket baslıca amaç ve konularını teşkil eden veya bu ana mevzuların kapsamında olan tali mevzulardaki çalışmalarla ilgili olarak imtiyaz, ruhsat, lisans beratları, telif hakları, alametifarika ve patent gibi hakları, iktisap edebilir, kullanabilir, devredebilir, kiralayabilir, yurtiçindeki ve yurtdışındaki müesseslerle bu alanda is birliği yapabilir. Bu haklar üzerinde her türlü anlaşmalar ve hukuki tasarruflar yapabilir. Teknik bilgi (Know-how) anlaşmalar yapabilir. 29. Şirket konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı pazarlama çalışmaları için yurt içinden veya yurt dışından mümessillikler, distribütörlükler ve mutemetlikler kabul edebilir, komisyonculuk, tek satıcılık, aracılık, mümessillik anlaşmaları yaparak bu hakları kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. 30. Şirket maksat ve konusunu gerçekleştirmek üzere yabancı sermayeyi teşvik ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: ESENTEPE MH.ŞHT.M.M.ULUÜNLÜ SK.PROPAGANDA PLUS RES.N:26/26 ŞİŞLİ