TMSF, 4 firmayı satışa çıkardı!

TMSF, 4 firmayı satışa çıkardı!TMSF,  Kümaş Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş, Korunt Madencilik İnşaat Hazır Beton Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kümaş Sanayi Ürünleri ve İnşaat Pazarlama ve Ticaret A.Ş ile Bommag Manyezit Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin varlıklarını satıyor...


Satışa ilişkin Resmi Gazete'nde yayımlanan duyuruya göre, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkarılacak mal varlıkları, Kümaş Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş, Korunt Madencilik İnşaat Hazır Beton Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kümaş Sanayi Ürünleri ve İnşaat Pazarlama ve Ticaret A.Ş ile Bommag Manyezit Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin manyezit işletmeciliği faaliyetinde kullanılan ve ''6183 sayılı Kanun'' hükümleri uyarınca haczedilen menkul mallar, gayrimenkuller, maden ruhsatları ve markalar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

 Muhammen bedeli 320 milyon dolar olan ticari ve iktisadi bütünlüğün ihalesine katılabilmek için isteklilerin, ''Fon''un Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan IBAN: TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 nolu hesabına 32 milyon dolarlık teminatı yatırmaları gerekiyor.

 TMSF'nin İstanbul'daki binasında 20 Aralık 2011 tarihinde saat 15.00'te gerçekleştirilecek ihale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (kısa liste) oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecek.

 Kurul, en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.

 İhaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar verilmesi halinde pazarlık, 21 Aralık 2011 tarihinde saat 15.00'te yine TMSF'nin İstanbul'daki binasında yapılacak.
AA