TMSF, Huzur İnşaat'ın 6 gayrimenkulünü satışa çıkardı!

TMSF, Huzur İnşaat'ın 6 gayrimenkulünü satışa çıkardı! TMSF, Huzur İnşaat'ın 6 gayrimenkulünü satışa çıkardı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Huzur İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 6 gayrimenkulünü satışa çıkardı.  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Huzur İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Giresun'daki 6 gayrimenkulünü satışa çıkardı. 

Giresun Merkez'de bulunan gayrimenkullerin en düşük bedeli 75 bin TL, en yüksek bedeli ise 315 bin TL olarak belirlendi.

 


İhale ilanı:
1-İhale, Teklif Alma Yöntemi ile yapılacaktır. ŞİRKET’in belirlediği aşağıda yazılı adreste son teklif verme günü ve saatine kadar verilecek teklif mektupları İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup; bir taşınmaza bir kişi teklif verdiği takdirde teklifinin uygun bulunup bulunmadığı kendisine bildirilecek, bir taşınmaza birden fazla teklif verildiği takdirde istekliler arasında 10.04.2018 tarihinde saat 14:00 te açık artırma yapılarak ihale sonucu belirlenecektir.
2-Son teklif verme günü ve saati 06.04.2018 saat 17.00’dır.
3-Teklifler ve ekleri aşağıdaki faks numarasına faks çekilebilir, ancak her halükarda evrak asıllarının son teklif verme günü ve saatine kadar ŞİRKET’in belirlediği adreste olacak şekilde posta ile gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.  
4-Satış koşulları ve satışa sunulan varlıklar hakkında daha ayrıntılı bilgi ŞİRKET’in belirlediği adresten ve aşağıdaki irtibat kurulacak kişiden temin edilebilecektir.
5-Teklif verenler bu ilandaki hükümleri, teklif ve taahhütname formundaki satış koşullarını ve ŞİRKET’in ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.
6-Varlıklar ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.
7-Varlıkların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.
8-ŞİRKET, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
9-Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ŞİRKET tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.
10-Teklifi kabul edilen isteklinin ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde ŞİRKET, ikinci en yüksek teklif sahibinden varlığı satın almasını isteyebilir.

 

Daire satış teklif ve taahhütname formu için tıklayın