03 / 10 / 2022

TMSF Şakir Çoban İnşaat'ın 10 villasını satıyor!

TMSF Şakir Çoban İnşaat'ın 10 villasını satıyor!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Şakir Çoban İnşaat'ın 10 adet villasını satışa çıkardı. Satışa çıkan villaların fiyatları 510 bin TL'den başlıyor.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Şakir Çoban İnşaat'a ait 10 villayı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin en düşük satış bedeli 510 bin TL, en yüksek satış bedeli ise 565 bin TL olarak belirlendi.

TMSF Şakir Çoban İnşaat ın 10 villasını satıyor!

TMSF Şakir Çoban İnşaat ın 10 villasını satıyor!

1-Şakir Çoban İnşaat Taahüt Enerji Nakliye Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ ne ait Aziziye İlçesi, Yarımca Mahallesi 6398 Ada, 2 Parsel - ERZURUM adresinde bulunan 10 adet Dubleks Meskenin satışı 28.11.2018 tarihinde Saat: 15:00’ de, Arzen Dondurma Süt Tatlıları Üretim Tesisleri E80 Karayolu 5. km (Dadaşkent) Aziziye/ERZURUM adresinde teklif alma ve sonrasında açık artırma yöntemiyle yapılacaktır.
 
2-Alıcı çıkmaması halinde en fazla teklif verenin taahhüdü baki kalmak kaydıyla, ikinci satış tarihi olan 05.12.2018’de, aynı adreste ve aynı saatte (saat 15:00) tekrar açık artırmaya çıkarılacaktır.
 
3-Talipliler, satış koşulları ve satışa sunulan Dubleks Meskenler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Şakir Çoban İnşaat Taahüt Enerji Nakliye Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin aşağıda irtibat bilgileri verilen ilgili kişiden temin edebilecektir.
 
4-İhaleye katılmak isteyen talipliler; yayınlanan listede belirtilen her bir Dubleks Mesken başına 000.-TL teminat tutarını Satış Tarih/Saatine kadar, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. - Erzurum Girişimci Şube nezdindeki TR45 0001 0022 8847 3422 3550 02 IBAN numaralı Şakir Çoban İnşaat Taahüt Enerji Nakliye Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin hesabına hangi sıradaki mesken için ihaleye katılındığının bilinmesi için “Dubleks Mesken Blok Numarası” açıklamasını yazdırarak yatırmaları ve Dekontunun bir örneğinin ihaleden önce tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
5-Teminat yatırmayan talipli ihaleye katılamaz. Herhangi bir bağımsız bölümün ihalesinde en yüksek teklifi veren konumunda olmayan istekliler diğer bağımsız bölümlerin ihalesine katılabilirler. İhalede nakit teminat kabul edilmeyecektir. İhale neticesinde, Dubleks Mesken satışına hak kazanamayan taliplilere, teminatları iade edilecektir.
 
6-İhale bedelinin, satış tarihinden itibaren 10 İŞ GÜNÜ içinde, Şirketin bildirilecek banka hesabına PEŞİN olarak yatırılması zorunludur. İhale saatinden önce Alıcı tarafından yatırılan teminat tutarı satış bedelinden mahsup edilecektir. Alıcının satış bedelini, süresinde peşin olarak ödememesi halinde, satış işlemi iptal edilecek ve teminat Şirkete gelir kaydedilecektir.
 
7-Teklif verenler bu ilandaki hükümleri, satış koşullarını ve ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.
 
8-Satışa konu Dubleks Meskenler ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif sahipleri satışa konu Dubleks Meskenleri mevcut hali ile görüp, inceleyip, beğenerek kabul etmiş, dolayısıyla satış sonrasında teklif verdikleri/aldıkları Dubleks Meskenleri ile ilgili ayıp, eksiklik, vesair nedenlerle her türlü talep, itiraz, vb. haklarından peşinen feragat etmiş sayılırlar.
 
9-Dubleks Meskenleri yerinde görmek isteyen Talipliler aşağıdaki adres ve telefonlardan irtibat kuracakları kişi ile randevulaşıp bulundukları mahalde iş günlerinde 12:00-17:00 saatleri arasında görebileceklerdir.
 
10-Satış işlemi sonrası bedeli peşin olarak Alıcı tarafından ödendikten sonra Dubleks Meskenleri devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.
 
11-Satış tutarı üzerinden ayrıca KDV hesaplanarak tahsil edilecek olup KDV alıcıya aittir.
 

12-Şakir Çoban İnşaat Taahüt Enerji Nakliye Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
 
13-Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde Şakir Çoban İnşaat Taahüt Enerji Nakliye Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.

14-Teklifi kabul edilen Taliplinin, Şakir Çoban İnşaat Taahüt Enerji Nakliye Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde Şakir Çoban İnşaat Taahüt Enerji Nakliye Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi ikinci en yüksek teklifi veren istekliden meskeni satın almasını isteyebilir.
 
15-İhaleye iştirak edeceklerin aşağıda talep edilen belgeleri vermeleri zorunludur:
 
-Nüfus kağıdı fotokopisi
 -Tüzel kişilik adına iştirak ediliyor ise  tüzel kişilik adına teklifte  bulunacak  kişiye verilen  noter  tarafından tasdik edilmiş yetki belgesi  ile  yetkilendirene ait noter tasdikli imza sirküleri.
 -İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri.
 
16-Şakir Çoban İnşaat Taahüt Enerji Nakliye Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 
17-Uyuşmazlıkların çözümünde Erzurum Mahkemeleri yetkili ve görevlidir.
Geri Dön