TOKİ 238 bin sosyal konut üretti

TOKİ 238 bin sosyal konut üretti

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) son 5 yılda ürettiği 283 bin konutun 238 bininin sosyal konut niteliğinde olduğu bildirildi.


Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın soru önergesini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan adına yanıtladı.

Çiçek, TOKİ'nin, Planlı Kentleşme ve Konut Programında önceliğin, "serbest piyasa koşullarında konut sahibi olamayanların desteklenmesi" olduğunu belirtti.

TOKİ'nin, yoksullara, dar ve orta gelirlilere yönelik ürettiği konutları, kira öder gibi küçük taksitler ve uzun vadelerle hak sahiplerine devrettiğine işaret eden Çiçek, bu uygulamayla, bir yandan piyasa koşullarından konut edinme imkanı olmayan vatandaşların ihtiyacının karşılandığını, bir yandan da yeni gecekondu alanlarının oluşumunun engellendiğini bildirdi. Çiçek, üretilen konutlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"TOKİ'nin, 1 Ocak 2003 - 28 Kasım 2007 tarihleri arasında ürettiği 283 bin 147 konutun 238 bin 654'ü sosyal konut niteliğindedir. 44 bin 493 konut ise  TOKİ  ve iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığınca yapılan 'arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı' uygulamasıdır. Ülke bütünündeki uygulamalarında konut üretiminin yanı sıra teknik ve sosyal altyapılarıyla birlikte, yaşanabilir yerleşim birimleri oluşturan TOKİ, sosyal donatı alanları kapsamında toplam 9 bin 976 derslikli 349 okul, 270 ticaret merkezi, 66 sağlık ocağı, 15 hastane, 36 kütüphane ihalelerini gerçekleştirmiştir."

-"TOKİ, KENDİ KAYNAĞINI ÜRETİYOR"-

Cemil Çiçek, "TOKİ'nin gelir amaçlı rantı yüksek konut üretmesinin, idarenin kuruluş amacına uygun olup olmadığı" yönündeki soruyu şöyle yanıtladı: "TOKİ'nin kaynak geliştirme projelerinin en önemli ayağını, çağdaş konut üretiminde, kamu-özel sektör işbirliğinin ilk büyük uygulaması olan Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli oluşturmaktadır. İdaremiz, bu model yoluyla elde ettiği gelirle, sosyal konut projelerini finanse etmektedir. TOKİ'nin sürdürdüğü uygulamaların mali portresi yaklaşık 17 milyar YTL, bugüne kadar ekonomiye aktarılan pay ise 11 milyar YTL'dir. Bu kaynak, herhangi bir özerk fondan ya da devlet bütçesinden pay almadan temin edilmiştir."

-TOKİ KONUTLARININ İNŞAAT SEKTÖRÜNE ETKİSİ-

TOKİ'nin 2003 yılında başlattığı Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Programı çerçevesindeki faaliyetlerin, özel sektörü de harekete geçirerek inşaat sektörünün canlanmasında çekici güç olduğuna dikkati çeken Çiçek, inşaat sektörünün, 10 yıllık sürekli bir daralmanın ardından, 2003 yılının son çeyreğinde büyümeye başladığını; 2005'te de 1987'den beri en yüksek artış hızına ulaşarak yüzde 21.5 oranında büyüdüğünü bildirdi.

Çiçek, şöyle devam etti: "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2006 yılında sektör yüzde 19.4 oranında büyümüş, buna paralel olarak vatandaşın konut sahipliği ve dayanıklı tüketim malları için yaptığı harcama payı artmıştır. 2007 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 16.2 oranıyla en fazla büyüyen sektör olmuştur."

Çiçek, TOKİ'nin, 2.5 milyon dolayında olduğu varsayılan acil konut ihtiyacının yüzde 5-10'unu bizzat üreterek, alternatif uygulamalarla konut üretiminin belli model çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamayı hedeflediğini bildirdi.