TOKİ, Adıyaman Gölbaşı'na 392 konut yaptıracak

TOKİ, Adıyaman Gölbaşı'na 392 konut yaptıracakTOKİ, Adıyaman Gölbaşı ikinci etaba 392 adet konut yapılması için ihale açtı.


TOKİ, Adıyaman Gölbaşı ikinci etaba 392 adet konut, ilköğretim okulu, ticaret merkezi, cami ile adaiçi, genel altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatlarını yaptıracak. Tünel kalıp sistemiyle yapılacak betonarme karkas destekli ilköğretim okulu, bekçi kulübesi, ticaret merkezi, cami ile adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi ihalelerine tüm istekliler katılabilecek. İhalede yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. İhaleler, 24 Kasım 2008 tarihinde saat 14.00'da  TOKİ'de "açık ihale usulü" ile yapılacak. İhalelerde işin toplam süresi yer tesliminden itibaren 550 gün olarak belirlendi.
 
Adıyaman Gölbaşı ikinci etaba 392 adet konut, altyapı ve sosyal donatı inşaatı işleri için açılan ihalelerde şartname her iş için ayrı bedel ödenerek TOKİ'den temin edilebilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise belirtilen ihale tarihlerinde ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden TOKİ'ye verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.