TOKİ, Bayburt Genç Osman'ı dönüştürüyor!

TOKİ, Bayburt Genç Osman'ı dönüştürüyor!

TOKİ Bayburt Merkez Genç Osman Mahallesi'ni yeniliyor. Kentsel dönüşüm alanlarından olan bölgedeki dönüşümle 823 konut inşa edilecek.Bayburt Merkez Genç Osman Mahallesi, şehirde tarihi yapıların korumaya alınmasıyla belirlenen yeni kentsel dönüşüm alanlarından biri olarak projelendiriliyor. Bayburt-Erzurum yolu üzerinde yer alan mahallede halihazırda cami, okul ve sanayi sitesi yer alıyor. Proje kapsamında, bu yapılardan cami ve okul korunarak, sanayi sitesinin bulunduğu yer dönüştürülüyor. 


SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE 

Projenin tasarım özelliklerini, iklim verileri, topoğrafya, mevcut yeşil doku, program, etaplı yapılabilirlik ve ulaşım oluşturuyor. TOKİ, bölgenin planlı gelişen bir yerleşke olmasının avantajını kullanarak, projeyi sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde planlıyor. Bu doğrultuda, farklı ölçeklerde mimari çözümler ile bina yönelimleri, güneş kontrolü, doğal havalandırma gibi kriterler projeye yansıtılıyor. Bu sayede yapılardaki enerji kullanımının optimizasyonu sağlanarak, enerji tasarrufu hedefleniyor. TOKİ, Genç Osman Mahallesi Kent- sel Dönüşüm projesi oluşturulurken, mevcut alanların değerlendirilmesi konusunda da çalışma yaptı. Buna göre, inşaat arazisinde korunmasına karar verilen caminin çevresine, yeşil alan ve spor amaçlı alanlar tasarlandı. Söz konusu alanlar, soğuk havalar- da de içlerinde vakit geçirilmesi ve mahalle halkının bir araya gelmesini sağlayacak özellikleri barındırıyor. 


MAHALLE KURGUSU

Son yıllarda gerçekleştirdiği projelerde İdarenin özel önem verdiği uygulamalardan biri de yerel dokuya uygun yapılar inşa etmek. TOKİ, bu yeni üretim disiplinini Bayburt’ta da hayata geçiriyor. Mevcut caminin önünde bulunan küçük ölçekli mey- dan ve inşası planlanan konutların bu yapının etrafında kurgulanması, aslında Bayburt’un geleneksel mimari yapılanmasında gözlemlenebilen bir yapılaşma şekli. Alan içerisinde bulunan yapıların, kendi avlularını oluşturacak şekilde inşa edilmesi ve bu avluların birbirlerine yaya yollarıyla bağlanması da projenin diğer dikkat çekici ayrıntıları arasında yer alıyor. Yapılar, birbirinden en az 15 metre mesafe olacak şekilde konumlandırılarak, yeşil alanlarla birbirine bağlanıyor.  TOKİ  söz konusu planlama ile hem yerel dokuyu günümüze taşıyor hem de geleneksel “mahalle” yapısının oluşturulmasına katkı sağlıyor. Bu amaca hizmet eden diğer bir unsur ise yollar. Ana yaya yolu, konutların oluşturduğu avluları ve merkezinde planlanan mahalle çarşısını birbirine bağlıyor. Yaya öncelikli bir dolaşım sisteminin kurgulandığı projede, araç trafiği söz konusu alan dışında tutuluyor. 


GELENEKSEL ÇİZGİLER 

Mahalle kurgusu içinde yürütülen kentsel dönüşüm projesinin bu yapısını destekleyecek bir başka unsur da binaların tasarımındaki geleneksel mimari uygulamalar. Osmanlı ve Türk evlerinden ilham alınan formlar ve çizgiler yapılara uyarlanıyor. Kullanılan malzemelerin yanı sıra yapısal öğelerdeki oranlarda da aynı hassasiyet gözetiliyor. Proje, az katlı yapılar ve geniş ölçekli avlular oluşturulma esası ile şekillendiriliyor. 


AZ KATLI KONUTLAR 

Genç Osman Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında gerçekleştirilecek 823 konutun 402’si birinci etap’ta, 421’i ise ikinci etap’ta yer alacak. 5 ayrı konut tipinin yer aldığı projede, en yüksek yapı zemin üstü 4 kat planında tasarlandı. 4+1 planda konutlarında yer aldığı uygulama, nitelikli sosyal alanlarıyla da dikkat çekiyor. Yaşamın tüm ihtiyaçlarına dönük birimlerin düşünüldüğü Genç Osman Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinde, dükkanlar, düğün salonu, mahalle odası, otopark ve marketler gibi pek çok sosyal yapı bulunuyor.
TOKİ Haber