Çukurova Balkon

TOKİ Karabük Esentepe'de konut yaptıracak

TOKİ Karabük Esentepe'de konut yaptıracak TOKİ Karabük Esentepe'de konut yaptıracak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Karabük Esentepe'ye yaptıracağı inşaat için ihale açtı.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Karabük Esentepe mevkine 268 adet konut, sosyal hizmetler binası, adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatlarını yaptırmak üzere ihale açtı. Tünel kalıp sistemiyle konut ve konvansiyonel kalıp sistemiyle sosyal hizmet binası, adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi işinin ihalesi, 19 Ağustos 2008 tarihinde saat 14.30'da "açık ihale usulü" ile TOKİ'de gerçekleştirilecek.

Yer tesliminden itibaren 550 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine tüm istekliler katılabilecek. Ancak ihalede yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. Katılımcılar ihale dokümanını, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İhale Dairesi Başkanlığı'ndan görebilecekleri gibi aynı yerden bedeli mukabili temin edebilecekler. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları belirtilen ihale tarihinde ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.