TOKİ`den Yalova ve Karaman`a sevgi evi

TOKİ`den Yalova ve Karaman`a sevgi eviBaşbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Yalova ve Karaman'a sevgi evleri inşaatı işi için ihale açtı.
Yalova'ya konvansiyonel kalıp sistemiyle 2 adet 0-6 yaş grubu sevgi evi ile genel, adaiçi altyapı ve çevre düzenleme inşaatı yaptırılacak.


Yer tesliminden itibaren toplam 420 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi 6 Şubat 2008 tarihinde saat 14.00'de TOKİ'de "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek. İhaleye sadece yerli firmalar katılabilecek.


-KARAMAN SEVGİ EVLERİ-


TOKİ, Karaman'a konvansiyonel kalıp sistemiyle 1 adet ortak kullanım merkezi, 5 adet 7-12 yaş grubu sevgi evi ile genel, adaiçi altyapı ve çevre düzenleme inşaatı yaptıracak.


İhale, 5 Şubat 2008 tarihinde saat 14.00'de "açık ihale usulü" ile TOKİ'de gerçekleştirilecek.


Yer tesliminden itibaren 450 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine sadece yerli firmalar katılabilecek.


-İHALE ŞARTLARI-


Yalova ve Karaman'a yapılacak olan sevgi evleri inşaatı ihalelerinde doküman, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İhale Dairesi Başkanlığından görülebileceği gibi her iş için ayrı bedel ödenerek aynı yerden temin edilebilecek.


Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, ihale günü ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek.


Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.


Tamamı için teklif verilecek olan ihalede istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.