Topkapı-Habibler Hattı Habibler Triyaj Alanı imar planı askıda!

Topkapı-Habibler Hattı Habibler Triyaj Alanı imar planı askıda!

Sultangazi'de Topkapı - Habibler Hattı Habibler Triyaj Alanı ve Çevre Yolları Projesi'ne ilişkin imar planı askıya çıktı..


Sultangazi İlçesi, Topkapı - Habibler Hattı Habibler Triyaj Alanı ve Çevre Yolları Projesi'ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 18 Mayıs 2018 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarıldı. İmar planı 12 Eylül 2018 tarihinde askıdan indirilecek.

İmar planı için tıklayın.