Topkapı İETT garajı park olacak! 

Topkapı İETT garajı park olacak! 

İBB Meclisi Eylül toplantısında Topkapı'da bulunan İETT garajının imar planıyla ilgili bir değişiklik yaptı. Yaklaşık 50 yıldır İETT garajı olarak arazinin park olmasına karar verildi. 


İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Topkapı Pazartekke'de yer alan İETT garajının imar planlarını oy birliği ile değiştirdi. Yapılan değişikliğe göre, arazinin zemin altı otopark, üstü park alanı olacak. 

SputnikNews'te yer alan habere göre, 2011 yılında Topkapı'daki İETT garajı arazisi imar planında ticaret alanı olarak gözüküyordu. 2016 yılında bu arazinin mülkiyeti İBB'ye geçti. 2017'de söz konusu arazi altı otopark üstü ise yurt yapılması için sosyal kültürel tesis alanı olarak tanımlandı. 

İBB Meclisi Eylül ayı toplantısında bu arazinin imar planını bir kez daha değiştirdi. Yaklaşık 50 yıldır garaj olarak kullanılan 17 bin 567 metrekarelik arazinin imar planı değişikliği oybirliği ile kabul edildi. Ynei değişiklik ile arazinin zemin altı otopark üstü park alanı oalrak düzenlenecek.  

İBB Meclisi’nin oy birliğiyle kabul ettiği İmar Komisyonu’nun raporunun sonuç bölümünde şu ifadeler kullanıldı:“Koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, parselin park alanı ve zemin altı otopark alanı fonksiyonuna alınarak, plan lejandında ‘SKT’ simgeli sosyal kültürel tesis alanı iptal edilerek park ve zemin altı otopark gösteriminin eklenmesi, plan notlarında 2 nolu plan notunun iptal edilerek yerine ‘plan onama sınırı içindeki alan park ve zemin altı otopark alanıdır’ ibaresinin yazılması 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının bu plan doğrultusunda hazırlanarak meclise iletilmesi uygun görülmüştür.”