Toplam kredi stoku yüzde 22,4 arttı!

Toplam kredi stoku yüzde 22,4 arttı!Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 19,4 ile konut kredilerinde gerçekleşti


Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler, bu yılın haziran ayı itibarıyla 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 22,4 artarak 2 trilyon 32 milyar lira oldu. 


TBB Risk Merkezi aylık bülteninin haziran sayısı yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler 2017'nin haziran ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,4 artarak 2 trilyon 32 milyar lira olarak kaydedildi. Artış oranı bir önceki aya göre de yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. 


Nakit kredilerin 1 trilyon 934 milyar liralık bölümü bankalar, 43 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 29 milyar lirası finansman şirketleri ve 26 milyar lirası da faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.


Söz konusu dönemde tasfiye olunacak alacaklar, 2016'nın haziran ayına göre yüzde 20 artarak 70 milyar lira oldu. 


Tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı bu yılın haziran ayında bankalarda yüzde 3,3, faktoring şirketlerinde yüzde 5,4, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 5,6 ve finansman şirketlerinde yüzde 3 olarak kaydedildi. 


- Kurumsal kredilerin toplam hacmi 1,5 trilyon lirayı aştı

Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan kurumsal krediler toplamı haziran itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 artarak 1 trilyon 543 milyar lira oldu. İmalat sanayi yüzde 25,4 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör olurken, bu sektörü yüzde 18,8 ile toptan perakende ticaret ve yüzde 12 ile inşaat takip etti.


Haziran dönemi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar oranının en yüksek olduğu sektör, yüzde 4,6 ile toptan ve perakende ticaret oldu. Tasfiye olunacak alacaklar tutarının haziran döneminde en fazla arttığı sektör ise yüzde 44,5 ile taşımacılık, depolama, haberleşme sektörü olarak kayıtlara geçti.


- Tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 4,1'e geriledi. 

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları haziran itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 artarak 489 milyar lira oldu. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 19,4 ile konut kredilerinde gerçekleşti.


Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 38,6'sını konut kredileri, yüzde 17,3'ünü kredi kartları, yüzde 6,3'ünü taşıt kredileri ve yüzde 37,8'ini ihtiyaç ve diğer krediler oluşturdu.


Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartlarında tasfiye olunacak alacaklar tutarı bir yıl içerisinde yüzde 1,3 artarak 21 milyar TL oldu. Aynı dönemde tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 4,6'dan yüzde 4,1 seviyesine geriledi.


AA