25 / 05 / 2022

Toplu yapılarda kat malikleri kurulu en uzun hangi sürede toplanabilir?

Toplu yapılarda kat malikleri kurulu en uzun hangi sürede toplanabilir?

Tek ve toplu yapılarda, bina yönetimi kat malikleri kurulu tarafından sağlanıyor. Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak toplanıyor. Peki, toplu yapılarda kat malikleri kurulu en uzun hangi sürede toplanabilir?Toplu yapılarda kat malikleri kurulu en uzun hangi sürede toplanabilir?

Tek ve toplu yapılarda, bina yönetimi kat malikleri kurulu tarafından sağlanıyor. Anagayrimenkulün yönetim tarzı da kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartı ile, yine bu kurul tarafından kararlaştırılıyor.Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanıyor. Peki, toplu yapılarda kat malikleri kurulu en uzun hangi sürede toplanabilir?


Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, toplu yapılarda kat malikleri kurulunun en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanması gerekiyor.


Toplantı zamanı:

Madde 29 – Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. 


Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

 

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

 

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.Kat malikleri toplantısında vekalet kimlere verilir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com