Toprak Koruma Kanunu çalışmaları mecliste konu oldu!

Toprak Koruma Kanunu çalışmaları mecliste konu oldu! Toprak Koruma Kanunu çalışmaları mecliste konu oldu!

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin soru önergesi hazırladı. Sarıbal sorularını Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e iletti.
Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin soru önergesi hazırladı. Sarıbal sorularını Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e iletti.


Sarıbal önergesine "5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 19/07/2005 tarihli ve 25880 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 11 yılı aşkın süredir yürürlüktedir." diyerek giriş yaptı.


Sarıbal "Bu Kanunda, Bakanlık tarafındana hazırlanması veya hazırlattırılması zorunlu çalışmalar; Madde 10. Arazi kullanım planlarının yapılması, Madde 11. Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerinin hazırlanması, Madde 12. Toprak koruma projelerinin hazırlanması, Madde 13. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, Madde 14. Tarımsal potansiyeli kirlenme, bozulma sanayileşme ve şehirleşme riski yüksek büyün ovaların belirlenmesi ve korunması, Madde 15. Erozyona duyarlı alanların belirlenmesi ve korunması, Madde 16. Toprak kirliliğinin izlenmesi ve önlenmesi olarak belirtilmiştir." diyerek 2 soru sordu.


Sarıbal'ın soruları


1. Söz konusu çalışmaların ülkesel, bölgesel veya yerel harita bazlı durumu nedir?


2 Bu çalışmaları ülkesel ölçekte yapacak veya denetleyecek kurumsal düzenleme, teknik personel, altyapı, donanım konusunda yapılan çalışmalar nelerdir?