30 / 06 / 2022

Torun Center'ın imar planlarının yürütmesi durdu mu?

Torun Center'ın imar planlarının yürütmesi durdu mu?

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Torun Center'ın imar planlarının yürütmesi hakkında açıklamalar yapıldı.Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Torun Center'ın imar planlarının yürütmesi hakkında açıklamalar yapıldı. 


Bazı yayın  organlarında, Torun Center Projesinin planlarının iptal edildiği ve 12 Temmuz 2016 tarihinde mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğine dair haber yer almaktadır.

 

Konuya ilişkin olarak;

 

Şirketimizin Ali Sami Yen Stadının bulunduğu arsa üzerinde gerçekleştirdiği "Torun Center" adlı proje   beş Bloktan oluşmaktadır.

 

Beş bloktan dördünün  inşaatı tamamlanmış, bir bloğun imalatı   ise bağımsız bölümler içindeki  tefriş işlemleri dışında tamamlanmıştır.   


Yapımı tamamlanan dört bloktan üçünün Yapı Kullanma izin belgesi alınmış, sosyal tesis vasfında bulunan bir bloğun da yapı kullanma izin belgesi verilmesi için ilgili belediyesine müracaat edilmiştir.

 

Haberlerde yer alan karar, Projenin bulunduğu arsanın "imar planı" ile ilgili yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar olup, inşaat ruhsatı ile ilgili açılmış bir dava bulunduğu bilgisi şirketimizde mevcut değildir. Yürütmenin durdurulmasına dair verilen karara İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edilmiştir.