18 / 08 / 2022

Atakule GYO davasında iptal kararının yürütmesi durduruldu!

Atakule GYO davasında iptal kararının yürütmesi durduruldu!

Ata GYO, yapı ruhsatı işleminin iptaline dair karar aleyhine şirket ve idare tarafından yürütmenin durdurulması talepli olarak istinaf yoluna başvurulduğu ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi'nin kararıyla, iptal kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) esas sayılı dava süreci hakkında açıklama yayınladı. 

Ata GYO tarafından daha önce 27.01.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında,  Ankara  6. İdare Mahkemesi'nin 2016/2881 Esas sayılı dosyasında görülen ve şirketin davalı Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yanında müdahil olarak yer aldığı davada Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 13/11/2015 tarih ve 2015/14 sayılı yapı (tadilat) ruhsatı işleminin iptaline dair karar aleyhine şirket ve idare tarafından yürütmenin durdurulması talepli olarak istinaf yoluna başvurulduğu ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi'nin 2020/48 E. sayılı ve 15/01/2020 tarihli kararıyla, iptal kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirildi, istinaf başvurumuz kabul edildi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi'nin 2020/255 K. sayılı ve 18/03/2020 tarihli kararıyla, iptal kararının kaldırılmasına ve davanın reddine kesin olarak karar verildi.

Ata GYO'nun KAP açıklaması:
SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 23/7 kapsamında yapılan açıklamadır.

Şirketimiz tarafından daha önce 27.01.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 2016/2881 Esas sayılı dosyasında görülen ve şirketimizin davalı Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yanında müdahil olarak yer aldığı davada Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 13/11/2015 tarih ve 2015/14 sayılı yapı (tadilat) ruhsatı işleminin iptaline dair karar aleyhine gerek şirketimiz, gerekse davalı idare tarafından yürütmenin durdurulması talepli olarak istinaf yoluna başvurulduğu ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi'nin 2020/48 E. sayılı ve 15/01/2020 tarihli kararıyla, iptal kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirilmiş olup, istinaf başvurumuz kabul edilmiş ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi'nin 2020/255 K. sayılı ve 18/03/2020 tarihli kararıyla, iptal kararının kaldırılmasına ve davanın reddine kesin olarak karar verilmiştir. Karar, 07.05.2020 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.