07 / 07 / 2022

Torunlar GYO 2021 yılı için bağımsız denetim denetim şirketini seçti!

Torunlar GYO 2021 yılı için bağımsız denetim denetim şirketini seçti!

Torunlar GYO, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş arasında 2021 yılını kapsayan bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına karar verildi. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 dönemini kapsayan bağımsız denetim firmasının seçimi hakkında açıklama yaptı. 

Torunlar GYO'nun 23 Mart 2021 tarih ve 2021/07 sayılı toplantısında; Denetimden sorumlu komitemizin önerisi
doğrultusunda ortaklığı ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş arasında 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 dönemini kapsayan bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, konunun ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verildi. 

Torunlar GYO'nun KAP açıklaması:
Yönetim Kurulumuzun 23.03.2021 tarih ve 2021/07 sayılı toplantısında; Denetimden sorumlu komitemizin önerisi
doğrultusunda ortaklığımız ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş arasında 01.01.2021 –
31.12.2021 dönemini kapsayan bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, konunun ilk genel kurul toplantısında
onaya sunulmasına karar verilmiştir.