26 / 06 / 2022

Torunlar GYO'dan ilk 9 ayda 1 milyar 23 milyon TL'lik satış!

Torunlar GYO'dan ilk 9 ayda 1 milyar 23 milyon TL'lik satış!

Torunlar GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre, şirket, 2021'in ilk 9 ayında 394 milyon TL tutarında konut ve ofis satış hasılatı elde etti. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 hesap dönemine ait faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Torunlar GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre, şirket, 2021'in ilk 9 ayında çoğunluğu Torun Center projesinden olmak üzere toplam 394 milyon TL tutarında konut ve ofis satış hasılatı elde etti. 

Torunlar GYO, 2021'in ilk 9 ayında 28 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirdi. 

Torunlar GYO dan ilk 9 ayda 1 milyar 23 milyon TL lik satış!

Şirket, 2021 yılının ilk 9 ayında ağırlıklı olarak konut, ofis satış gelirleri ve kira gelirleri olmak üzere, 1 milyar 23 milyon TL satış hasılatı elde etti. Satış hasılatının yüzde 48'i kira gelirinden, yüzde 39'u konut satışlarından meydana geldi. 

Torunlar GYO 2021'in ilk 9 ayında 488 milyon 58 bin TL kira geliri elde etti.   

Torunlar GYO'nun KAP açıklaması:
SORUMLULUK  BEYANI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN
KARAR TARİHİ: 04.11.2021

KARAR SAYISI : 2021 / 25

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.2021 – 30.09.2021 hesap dönemine ait Özet Konsolide ve Solo Finansal Tablolar bağımsız denetçi denetimden geçmemiş;  Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 04.11.2021 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide ve solo finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

Tarafımızdan incelendiğini,

Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış solo ve konsolide finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın