Toz Taş Dekorasyon Yapı İnşaat İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu!

Toz Taş Dekorasyon Yapı İnşaat İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu!Toz Taş Dekorasyon Yapı İnşaat İthalat İhracat Limited Şirketi, Ayşe Niksarlı tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 7 Ocak'ta Esenler, Oruçreis Mahallesi, Mahmutpaşa Caddesi'nde kuruldu.


Toz Taş Dekorasyon Yapı İnşaat İthalat İhracat Limited Şirketi, Ayşe Niksarlı tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 7 Ocak'ta kuruldu. 

 

Toz Taş Dekorasyon Yapı İnşaat İthalat İhracat Limited Şirketi iş konusu;1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.      8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9.   Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü inşaat,dekorasyon malzemesi ile boya,alçı,kartonpiyer,fayans-kalebodur gibi malzemelerin alımı,satımı,ithalat ve ihracatını yapmak. 12. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 13. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 14. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 15. Konusu ile ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 16. Konusu ile ilgili gerekli her çeşit malzeme,araç,gereç,demirbaş,eşya ile alet ve edevat,konusuna giren makine ve tesisleri ve donanım alabilir,satabilir,imar edebilir,kiralayabilir,kiraya verebilir,ithalat ve ihracat yapabilir.Finansal kiralama satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir,nakliyatını yapıp pazarlayabilir. 17. Konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirket,işletme ve müesseselerden distribitörlük,bayilik veya mümessillik alabilir,verebilir. 18. Şirkette kullanılmak üzere her türlü taşıtlar ve otomobilller kiralayabilir,alabilir,kiraya verebilir ve bunları satabilir.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türkü gayrimenkulu satın alabilir,satabilir,kiralayabilir,kiraya verebilir.Satın alınan gayrimenkullerden arsalar üzerine bina ve diğer inşaatları yapabilir,yaptırabilir gerektiğinde şirket borçları için bunlar üzerinde ipotek tesis edebilir,fek edebilir,şirket alacakları için üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edebilir ve fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak,intifa,sükna,gayrimenkul mükellefiyeti,kat irtifakı,kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkuller ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifraz,tevhit,taksim,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.  

 

Toz Taş Dekorasyon Yapı İnşaat İthalat İhracat Limited Şirketi adres: Esenler, Oruçreis Mahallesi, Mahmutpaşa Caddesi, 36/A.