Tozyapı İnşaat Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Tozyapı İnşaat Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Tozyapı İnşaat Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bülent Toz Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Tülün Toz Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 1 milyon TL sermaye ile 20 Haziran'da Üsküdar'da kuruldu.


Tozyapı İnşaat Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bülent Toz Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Tülün Toz Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 1 milyon TL sermaye ile 20 Haziran'da Üsküdar'da kuruldu. 


Tozyapı İnşaat Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 8-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 9-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 10-Her türlü bina,büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 11-Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 12-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 13-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 14-İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla,kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer,yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. 15-Her türlü nalburiye işleri yapmak. 16-Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet,edavatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak,kiralamak,kiraya vermek,işletmek,bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. 17-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar,kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulları üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edilebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 18-Her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul,bakım ve onarımını, ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini, pazarlamasını,bayiliğini, distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapmak. 19-Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak 20-Her türlü elektrik ve elektronik ev aletleri; buzdolabı, bulaşık, çamaşır makineleri,triko ve nakış makineleri, teyp, radyo, televizyon, müzik seti, mutfak robotları,saç kurutma makinesi alım satım, tamiri, bakımı, bunlarla ilgili yedek parça aksamlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımı.Bu cihazların teknik servis bayiliklerini almak ve işletmek. 21-Konusuna girmek şartıyla ithalat ve ihracat yapmak. 22-Konusuna girmek şartı ile yerli ve yabancı firmalar için fuarlara katılabilir veya işbirliği yaptığı firmalar için bizzat fuarlar düzenleyebilir.Hizmet verdiği kuruluşların  alım satım ithalat ve ihracat bağlantılarını yapabilir onların marka ve patent ajanslığını yapabilir. 23-Konu ve amacı için gerekli her türlü makine tesis ve gayrimenkulleri iktisap edebilir bunları satabilir devir ve ferağ edebilir,kiraya verebilir,kiralayabilir. 


Tozyapı İnşaat Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Üsküdar, Ünalan Mahallesi, Gülfer Sokak 23/8