Trabzon Köprübaşı Cami'ne koruma kararı!

Trabzon Köprübaşı Cami'ne koruma kararı! Trabzon Köprübaşı Cami'ne koruma kararı!

Trabzon ili, Köprübaşı ilçesi Yılmazlar mahallesi camii mevkiinde yer alan Maliye hazinesine ait Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli cami için koruma kararı verildi. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.Trabzon ili, Köprübaşı ilçesi Yılmazlar mahallesi camii mevkiinde yer alan  Maliye hazinesine ait Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli cami için koruma kararı verildi. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. 


TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                  61.12/3

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.05.2015-121                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.05.2015-2374                               TRABZON


Trabzon ili, Köprübaşı ilçesi Yılmazlar mahallesi camii mevkii,496 ada,2 parselde yer alan mülkiyeti Maliye hazinesine ait Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli camii ve ahşap minaresinin onarımının yapılması isteğine ilişkin, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 09,03.2015 gün ve 487 sayılı yazısı ve ekleri Köprübaşı Kaymakamlığı Tapu müdürlüğünün 31.03.2015 gün ve 21197 sayılı yazısı, Sürmene kadastro Biriminin 15,04.2015 gün ve 278594 sayılı yazısı, Trabzon Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulunun 15.07.1997 gün ve 2887 sayılı,14,12.1999 gün ve 3642 sayılı kararları ile Trabzon Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğün 09.04.2015 gün ve 1262 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda;Trabzon ili, Köprübaşı ilçesi Yılmazlar mahallesi, camii mevkii,496 ada,2 parselde yer alan mülkiyeti maliye hazinesine ait korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli caminin koruma grubunun I olarak belirlenmesine, Tapu kaydına I gurup korunması gerekli kültür varlığı olduğuna dair kayıt konulmasına;


Caminin korunma alanının kararımız ekinde dağıtımı yapılan kadastral paftasında işaretlendiği şekliyle belirlenmesine;

Camide önceden onarımlar sırasında yapılan taş mihraptaki ahşabın sökülmesi, camii mahfil katında bulunan orijinal ahşap minberin yerine konulmasına; Camii ve minaresinde esaslı onarım gerektiğinden ilgililerince hazırlanacak röleve restorasyon projelerinin kurulumuza sunulmasından sonra caminin restorasyonun yapılmasına karar verildi.